NRK Meny
Normal

Ros og ris til NRKs dekning av reintallsspørsmålet

Samisk programråd har drøftet dekningen av reintallsspørsmålet denne høsten. De er kritiske til at reintallene er offentliggjort på individuelt nivå, men roser NRK Sápmi for hvordan institusjoen har ivaretatt sin samfunnsforpliktelse.

Samisk programråd

BLE ENIGE TIL SLUTT: I debatten om reintallsavsløringene kom det også kritiske røster. Vedtaket i Samisk program er derfor et kompromiss. Fra v: May Jønsson Botnvik, Vidar Andersen, Katri Somby, Klemet Erland Hætta og Steinar Pedersen.

Foto: Johan Ailo Kalstad / NRK

Programrådet mener at det er blitt gitt en allsidig og dyptpløyende dekning av en sak som er viktig både for det samiske samfunnet og storsamfunnet.

– Blant annet var det meget interessant å få vite at størsteparten av reineierne har fulgt tidligere råd og pålegg fra myndighetene om å redusere reintallet, og på den annen side at enkelte har økt flokkene kraftig. Dette er svært viktige opplysninger når det nå er snakk om prinsippene for hvordan reintallet skal reduseres, heter det uttalelsen fra programrådet.

Etter deteres oppfatning har NRK Sápmi bidratt positivt til folkeopplysning og til samfunnsdebatten rundt disse spørsmålene.

Forstår kritikken

Ett forhold som har vakt særlig stor oppmerksomhet og debatt, er offentliggjøringen av reintallene på siidaandels nivå.

Nils Johan Heatta, direktør NRK Sápmi

Sameradiosjef Nils Johan Heatta ønsker mer åpenhet i det samiske samfunnet.

Foto: Ole Kaland / NRK

– I den forbindelse kan man nok stille spørsmål ved om det var nødvendig å gjøre det så detaljert, og programrådet har forståelse for at enkelte føler at dette ikke er i tråd med samisk tradisjon, heter det i uttalelsen fra programrådet.

Leder i programrådet, Katri Somby, mener at dette er en sterk kritikk av NRK.

– Det er vankelig å forstå dette på en annen måte, forklarer Somby.

Vil ha mer åpenhet

NRK Sámi-sjef Nils Johan Heatta er stort sett fornøyd med vedtaket fra programrådet.

– Dette er et kompromiss etter en grundig, saklig og interresant debatt, svarer Heatta.

Han ønsker mer åpenhet, og er derfor skuffet over den holdninga som sentrale samiske politikere har vist i debatten om reintallsavsløringene.

Jeg registrerer at de ikke ønsker åpenhet, og det er spesielt NSR-politikere som skuffer, sier Heatta.