Røros og Trøndelag blir tospråklig

Regjeringen bevilger to millioner kr slik at samisk blir mer synlig i Trøndelag.

Reinsdyrsstatuen i Røros

STATUEN I RØROS: Regjeringen gir to millioner kroner til tilrettelegging for tospråklig forvaltning i Røros kommune og Trøndelag fylkeskommune.

Foto: Dragan Cubrilo / NRK

– Røros kommune søkte i februar 2017 om å bli innlemmet i forvaltningsområdet for samisk språk, skriver regjeringen i revidert nasjonalbudsjett som ble offentliggjort tirsdag formiddag.

I dag er det vedtatt å innlemme Røros kommune fra 1. juli 2018.

– Det foreslås å øke bevilgningen på posten med to mill. kr for å tilrettelegge for tospråklig forvaltning i Røros kommune og i Trøndelag fylkeskommune, heter det i revidert budsjett.

Truet språk

Konkret betyr innlemmingen av Røros i forvaltningsområdet at innbyggerne skal sikres grunnleggende rettigheter vedrørende bruk av samisk, særlig i forvaltningsområdet for samisk språk.

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) har hovedansvaret for samiske saker i regjeringen.

– Jeg er opptatt av å styrke og bevare sørsamisk språk og kultur. Jeg er derfor glad for at Røros nå blir en del av forvaltningsområdet for samisk språk, sier ministeren i en pressemelding.

Røros er blant kjerneområdene for sørsamisk språk, og blir nå én av tre kommuner hvor innbyggerne skal kunne bruke sørsamisk i kontakt med kommunen og kommunale tjenester. Sørsamisk er klassifisert som alvorlig truet på UNESCOs røde liste over truede språk og stod en periode i fare for å forsvinne.

Sametinget: – Fornøyd

Sametingsråd Henrik Olsen (NSR) synes dette er bra.

– Jeg er fornøyd med at Røros og Trøndelag er innlemmet nå. Sørsamisk trenger oppbakking og beskyttelse, og det kan man gjøre ved at kommunen og fylkeskommunen får mer ansvar. Vi forventer at det blir satt av fire millioner kr i 2019, sier Henrik Olsen til NRK.

Ellers er det få nyheter om samiske saker i budsjettet. Sametinget hadde håpet på at et annet prosjekt i Trøndelag kom med i revidert nasjonalbudsjett. I over 30 år er det blitt jobbet for at det skal bygges et nytt sørsamisk museum- og kultursenter på Snåsa.

– Vi hadde en forventning om oppstart av Saemien Sijte. Mye er klart allerede og fått godkjent byggeplanene. Alle tallene er gjennomgått. Den kunne godt kommet inn nå, men vi regner med at dette prosjektet kommer i gang ettersom dette er med i regjeringsplattformen, sier sametingsråd Henrik Olsen.