Fra høsten er det ingen voksne i barnehagen som snakker Ella Sööfe sitt morsmål

Nå ber kommunen om hjelp til å skaffe lærere.

Ella Sööfe Mortensson

TRIVES: Ella Sööfe (t.v.) syns det er fint i barnehagen, men både hun og lillesøster Iza Lilja vil gjerne lære mer sørsamisk.

Foto: Ailin Maria Danielsen / NRK

– Det er veldig synd, men jeg har forståelse for at det er vanskelig å skaffe samisktalende lærere.

Matheus Mortensson

BRA BARNEHAGE: Pappa Matheus Mortensson skryter av barnehagen og håper de får ansatt noen som snakker samisk.

Foto: Ailin Maria Danielsen / NRK

Det sier Matheus Mortensson til NRK.

Han har jentene Ella Sööfe og Iza Lilja i den samiske barnehageavdelingen i Røros.

Fra høsten av er det ingen ansatte i barnehagen med pedagogisk utdannelse som behersker sørsamisk.

– Håper at kommunen finner en bra løsning så ungene kan få lære seg samisk, håper Mortensson.

Eldstejenta Ella Sööfe sier hun liker å lære samisk. Hun har gjort mye spennende i barnehagen dette året.

Blant annet har hun laget sitt eget knivbelte i rødt og blått.

Noen ganger bruker de å gå på turer. I tillegg liker hun dette:

– Leke i sandkassa, sykle og plukke blomster, sier Ella Sööfe.

Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur.

Lov om barnehager § 2. Barnehagens innhold

– Alvorlig

1. juli 2018 ble Røros kommune med i forvaltningsområdet for samisk språk.

Her er samisk og norsk likestilte språk. Samtidig er kommunen forpliktet til å legge til rette for bruk av samisk språk.

Varaordfører i Røros kommune, Christian Elgaaen (SV), forklarer situasjonen i et brev til Sametinget.

Christian Elgaaen

BER OM HJELP: Varaordfører Christian Elgaaen.

Foto: Ailin Maria Danielsen / NRK

– Dette er alvorlig for vårt arbeid med å bevare og utvikle sørsamisk språk og kultur, forklarer Elgaaen.

Han ber om et møte mellom Røros kommune og Sametinget. Der vil problemet drøftes for å finne løsninger på både kort og lang sikt.

Slik situasjonen er nå har kommunen ingen ansatte fra høsten på Svaale som snakker samisk.

– Det er sterkt beklagelig. Vi jobber med utfordringen gjennom sommeren, men dette er per nå uavklart, forklarer Elgaaen.

Mikkel Eskil Mikkelsen

BERØMMER: Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen berømmer Røros kommune.

Foto: Tor Egil Rasmussen / NRK

Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR) berømmer Røros kommune for å ta problemet seriøst.

– Det viser at de både har lyst og vilje til å prøve å finne en løsning. Vi må nå sammen med kommunen finne ut hva som bør gjøres, sier Mikkelsen.

Han sier at løsningen finnes lokalt.

– For eksempel stipendordninger som stimulerer unge å ta nødvendig utdanning, foreslår Mikkelsen.

Store forventninger

Den samiske barnehageavdelingen Svaale ved Ysterhagaen barnehage ble offisielt åpnet i august 2016.

Åpningen av den nye avdelingen blir ansett som en merkedag for barn og foreldre på Røros.

Silje Karine Muotka, Aili Keskitalo og Aino Linnea Danielsen

OPTIMISTISK ÅPNING: Sametingsråd Silje Karine Muotka, sametingspresident Aili Keskitalo og prosjektleder Aino Linnea Danielsen deltok i åpningen av den nye samiske barnehageavdelingen.

Foto: Vaino Natasha Rensberg / NRK

– Vi gjør dette for barna. Hele veien har barnas fremtid vært i bakhodet. Dette tilbudet er for den kommende generasjonen, de som vokser opp etter oss.

Det sa prosjektleder Aino Linnea Danielsen i sin tale under åpningen.

I oppstarten hadde avdelingen tre barn. Fra oktober 2016 ble avdelingen utvidet til åtte barn.