Hopp til innhold

Korte nyheter

 • Eanemus kakáo beassážiid áiggi

  Ii leat dal varra nu olu mii lea buoret go liegga kakáo beaivvážis beassážiid áiggi. Bures badjel beali norgalaččain lohket juhkat kakáo beassážiid, muhto dán njálgga juhkosa, dan lihkkojit buot buoremusat Davvi-Norggas, čájehit Opplysningskontoret for Meieriprodukter logut.

  Dat herskot maid olbmot návddašit eanemusat beassážiid áigge lea appelsiidna, tuvrašuhkoláda ja kakáo. Dat leat beassášfavorihtat.

  Liegga ja njálgga šuhkoládajugus dahje dat kakáo, dan sáhttá návddašit vaikko gos ja vaikko makkár oktavuođain, leaš dal gávpogis dahje meahcis. Go deavdá termosa juhkosiin de dat bistá liekkasin ja dan sáhttá návddašit vaikko gos ja goas.

  Čieža logi olbmos Davvi-Norggas ja Gaska-Norggas vástidit melk.no iskkadeames ahte beassáškakáo lea buoremus maid dihtet beassážiid áigge.

  Varm sjokolade
  Foto: Mari Svenningsen/Opplysningskontoret for kjøtt
 • Jus suovvanjurggonat eai doaimma

  Measta buot Norgga 500-duhát bartta geavahuvvojt beassážiid áigge.

  De lea ge dat ballu Brannvernforeningas, sii geat buollinsihkkarvuođa hárrái olu barget ja fuomášuhttet.

  Sin ballu lea dat ahte ollu dáid barttain mat geavahuvvojit ii leat doaibmi buollinalárbma dahje suovvanjurggon.

  Buot barttain ja astoáiggedáluin galgá leat unnimusat okta suovvanjurggon, dasa lassin de galget leat dollačáskadanrusttegat maid álkit oaidná ja gávdná.

  - Jos dat dollanjurggon ii doaimma, na de ii leat das masage ávki, go ii leat báhtter dahje báhtter lea billašuvvan dahje guorranan, ja dán sii vuhttet go gulahallet riika buollinčáskadeddjiiguin geat leat čađahan bearráigeahčču barttain ja asttuáigedáluin, lohká Brannvernforeninga hálddahuslaš direktevra Rolf Søtorp.

  Nu ávžžuhit ge seammás geahččat sihke suovvanjurggona ja eará dárbbašlaš rusttegiid go olle dál beassážiidda bartii.

  Brannalarm/Røykvarsler
  Foto: Malin Nygård Solberg / NRK
 • Reisefølge på seks tatt av skred - en person omkommet

  En person er omkommet etter et snøskred i Nordreisa kommune, bekrefter Troms politidistrikt.

  Det er et turfølge på seks av utenlandsk opprinnelse som er tatt av snøskred. Ingen av dem er hjemmehørende i kommunen.

  Politiet fikk melding om hendelsen like før klokken 18 fredag kveld, ved Tverrelva på Storslett i Nordreisa.

  - En person er gravd fram fra skredet av en i turfølget, som så meldte nødetatene, sier Morten Pettersen i Troms politidistrikt.

  Nordreisa kommune har satt kriseledelse, og kommunens kriseteam er på stedet, sier ordfører Hilde Nyvoll.

  Dette er den fjerde personen som dør i snøskred i Troms fredag, i tre ulike snøskred.

  På Reinøya er to personer bekreftet død etter at et snøskred tok med seg et bolighus og et fjøs.

  I Lyngen ble et turfølge på fem utenlandske turister tatt av snøskred. En person er her bekreftet omkommet, og en er kritisk skadd.

  I Manndalen har det gått et større skred. Alle personer er gjort rede for, men et fjøs skal være delvis tatt.

  Politiet oppfordrer alle til å vise ekstremt stor varsomhet ved ferdsel i fjellet de nærmeste dagene og inn i påsken.

  storslett