Hopp til innhold

Romssa Sámi Viessu rahppui luđiin

Les på norsk

Sápmelaš juoigi Sara Marielle Gaup Beaska oaččui dan stuorra gudni rahpat Romssa Sámi Viesu luđiin.

Son juoiggai golbma luođi, earret eará Ande Somby bidjan luođi «Romssa suolu» ja Gaup Beaska dovddus luođi «Gulahallat eatnamiin.»

Prologastis lihkuhii girječálli ja journalista John Gustavsen Romssa sápmelaččaid ođđa deaivvadanbáikkiin.

Seammás son geavahii maid liibba cuiggodit eiseválddiid dan fasttes vuogis mo Sállira boazosápmelaš Per Kitti lea gieđahallon.

Romssa Sámi Viesu vuođđudus ásahuvvui virggálaččat guovvamánu 15. beaivve jagis 2023. Oamasteaddjit leat Romssa gielda, Sámediggi ja Romssa fylkkagielda.

Sara Marielle Gaup Beaska
Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Korte nyheter

 • Studeanttat sihkkarastet ásodaga árabut

  – Mii vásihat ahte eanet studeanttat háliidit ohcat árabut, muitala Norgga árktalaš studeanttaidovttastusa hálddahusdirektevra, Grete Sterri Kristoffersen, NRK:i.

  Vaikko ohcciidlohku Romssas lea njiedjan, de vurdojuvvo stuora lassáneapmi ohcciin studeantaásodagaide čakčat go ollu studeanttat leat vuordimin suoidnemánu 20. b. rádjái ohcat.

  Studeantaovttastus ávžžuha studeanttaid ohcat árat vai garvet guhkes vuordináiggi čakčat.

  studentbolig dramsvegen

  Studenter sikrer seg bolig tidligere: – Vi søkte bolig et halvt år i forveien

  De største studentbyene opplever at flere vil bo i studentbolig og søker tidligere for å sikre boplass.

 • Norgga mearrajođas soaitá leat botkejuvvon

  Les på norsk.

  Skábmamánus 2021 čálii Dagens Næringsliv dáhpáhusa birra olggobealde Viestterállasa: 4,3 kilomehtera guhkkosaš čázevulošjođas mii gullá Norgga mearraobservatoriijai LoVe (Lofoten-Vesterålen Ocean Observatory), lei jávkan.

  Masá golbma jagi maŋŋil lokte viiddis artihkal Bloombergas dán ášši ođđasit.

  Ođđa gávdnosat orrot čájeheame ahte Norgga čázevulošjođas, mii jávkkai 2021, saboterejuvvui.

  Dagens Næringsliv dieđuid mielde, mii sitere Bloomberga, leat Norgga eiseválddit dál gávnnahan ahte dáhpáhusa dáidá Ruošša bivdofanas, Saami, leat dagahan.

  Kabelen bærer preg av å være kuttet etter at den er revet løs, sier Troms politidistrikt. Kabelbrudd ved Lofoten-Vesterålen havobservatorium (LoVe).
  Foto: Troms politidistrikt
 • Understreker betydningen av fiskeorganisasjoner

  Loga sámegillii.

  I et møte med Nærings- og fiskeridepartementet fremhevet Bivdu, ledet av Inge Arne Eriksen, behovet for bedre representasjon i fiskeriforvaltningen, inkludert en fast plass i Fjordfiskenemnda og deltagelse i den norsk-russiske fiskerikommisjonen.

  Statssekretær Even Sagebakken anerkjenner Bivdus rolle som viktig samarbeidspartner og fremhevet deres deltakelse i referansegruppen for kvotemeldingen.

  – De deltok på vegne av Sametinget i referansegruppen for kvotemeldingen, hvor temaer i meldingen ble gjennomgått og diskutert med representanter fra næringen, sier Sagebakken til NRK.

  Han understreker betydningen av innspill fra Bivdu og andre fiskeriorganisasjoner før forhandlinger, men opplyste at avgjørelser om delegasjonsdeltakelse tas basert på forhandlingssituasjonen.

  – Så langt har Fiskarlaget, Kystfiskarlaget og Sametinget dekket dette behovet godt i de norsk-russiske fiskeriforhandlingene. En evaluering av Fjordfiskenemnda skal nå forberedes, og her vil både mandat og representasjon være naturlige tema å se nærmere på, forteller Sagebakken.

  Even Tronstad Sagebakken
  Foto: Christina Hårvik Nieuwlaat / NRK