Ny statssekretær har flere arbeidsfelter enn det samiske

Ifølge statsråd Rigmor Aaserud har den nye statssekretæren flere arbeidsfelter enn saker fra det samiske samfunnet.

Ny statssekretær

Fredag ble Ragnhild Vassvik Kalstad utnevnt til ny statssekretær for samiske saker.

Foto: Johannes Kalvemo / NRK

Fredag ble det klart at den nye statssekretæren for samiske saker er Ragnhild Vassvik Kalstad. Nå forklarer statsråd for Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD), Rigmor Aasrud, at Kalstad kommer til å ha flere arbeidsområder enn det samiske.

Den nye statssekretæren

Den nye statssekretæren Ragnhild Vassvik Kalstad vil ha flere ansvarsområder.

Foto: Johannes Kalvemo / NRK

- Vi har utfordinger knyttet til ansvaret for romfolket, som har vært mer i vinden nå enn på lenge, sier statsråd Rigmor Aasrud.

Vassvik vil også ha ansvaret for andre nasjonale minoriteter, deriblant skogfinner, kvener og jøder.

Ansvarsfordeling mellom departementene

Kommunikasjonsrådgiver ved FAD, Helene Mo, forklarer i en e-post til NRK Sápmi at det er viktig å presisere at departementets oppfølgning av romfolket gjelder de som bor fast i Norge, og som har en lengre tilhørighet til Norge.

- Justis- og politidepartementet har ansvar for spørsmål knyttet til romfolket som kommer til Norge som asylsøkere eller på annen måte søker opphold i Norge, skriver kommunikasjonsrådgiver Mo.

Hun forklarer videre at Utenriksdepartementet har ansvar for politikk og tiltak overfor rom i Europa.

Rigmor Aasrud

Rigmor Aasrud forklarer at den nye statssekretæren har også andre saksfelt enn det samiske.

Foto: Andersen, Aleksander / SCANPIX

Fylkesmennene som arbeidsfelt

Statsråd Aasrud forteller at den nye statssekretæren skal også kommunisere med fylkesmennene, ettersom fylkesmennene er statens forlengede arm på fylkesplan.

- Hun har også saker som omhandler personvern og Statsbygg som sitt arbeidsområde, legger Aasrud til.

For statsråd Rigmor Aasrud var det lett å velge Ragnhild Vassvik Kalstad som ny statssekretær, da hun har erfaring fra kommune- og fylkespolitikk og kjenner de samiske miljøene godt.

Bekymret for fremdriften av de samiske sakene

Gunn Britt Retter, som er organisatorisk nestleder i Norske Samers Riksforbund, mener at det kan bli vanskelig for den nye statssekretæren å balansere de samiske sakene med alle de andre arbeidsfeltene.

- Da statssekretæren har ansvaret for så mange arbeidsområder, kan hun umulig klare å oppnå så veldig mye innenfor de samiske sakene, sier Retter.

Hør saken her: