Rolf Matti Reisænen

Rolf Mathi Reisænen er 6. kandidat på NSRs og Samefolkets partis fellesliste i valgkrets 1.

Han er født 13.11.1955. Bosatt i Abelsborg i Nesseby kommune.

I Nesseby var 264 personer registrert i valgmanntallet i 2005. I hele kretsen var det 2.140 personer i manntallet.

Tips NRK Sámi Radio

Økonomi

Rolf Mathi Reisænen

År

Inntekt

Formue

Skatt

2006

279 621

131 466

84 693

2007

300 286

272 056

91 666

Roller

Han står oppført som styreleder i Nesseby Småbåtforening BA som ble etablert i 2009.

Han er oppført som leder i idrettslaget ILAR.