Rødt mener at kommunen overser samer

Kommunen tar samiske miljøer på råd sier ordfører.

Kjell Erland Pedersen (Rødt)

Her ønsker Kjell Erland Pedersen (Rødt) at det skiltes også på samisk.

Foto: Mathis Eira / NRK

Partiet Rødt i Skånland i Troms mener at det samiske miljøet føler seg oversett av kommunen. Dette inntrykket har jeg, sier Kjell Erland Pedersen, toppkandidaten for Rødt i Skånland.

– Det har vært en tilbakevendende sak at vi ikke får kommunen til å sette opp samiske stedsnavnskilt selv om det er to år siden ble stedsnavnene ble vedtatt av kommunestyret, sier Pedersen.

Pedersen mener at kommunen må ta de samiske foreningene med på råd når de behandler samiske saker.

Samer tas med på råd

Ordfører Einar Aune (H) er uenig med Kjell Erland Pedersen. Aune mener at kommunen tar de samiske miljøene med på råd. Han viser blant annet til samarbeidet med de samiske miljøene i forbindelse med Arctic Race of Norway og Márkomeannu festivalen.

Ordfører Einar Aune (H) i Skånland

Ordfører Einar Aune (H) i Skånland.

Foto: Mathis Eira / NRK

-– Administrasjonen har fått bestilling fra politikerne om å finne eksterne midler til skilting. Det er det vi venter på, sier Aune.

Kommunestyret i Skånland vedtok i juni 2013 samiske stedsnavn for Boltås -Vatnjavárri, Sandstrand - Sáhtik, Kjønna - Vuopmi, Planterhaugen -Lánttedievvá, Blåfjell/Kvitfjell - Vilgesvárri.

Har brukt to år å finne ekstern finansiereing

Samtidig vedtok kommunestyret at de ville finne ekstern finansiering til skilting av samiske stedsnavn på kommunale veier. Det fortsatt usikkert hvor kommunen skal finne disse pengene.

Vi har prioritert de lovpålagte oppgavene hittil, men finnes det ikke andre alternativ så må vi se hva vi kan få til på eget budsjett, sier Einar Aune.

Om partiet Rødt kommer i vippeposisjon, så er kravene klare. Et av samarbeidskravene er at samiske veiskilt skal opp på kommunale veier og at kommunenavnet vedtas og skiltes også på samisk, sier Pedersen.