Hopp til innhold

Riksrevisjonen: – Bekymringsfullt

Riksrevisjonen starter nye undersøkelser av reindrifta i Finnmark.

Reindrift

Reindriften går inn i en mørk tid. Flokkene har vokst og kalvene er blitt magrere.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Helge Strand Østtveiten

Ekspedisjonssjef Helge Strand Østtveiten i Riksrevisjonen.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Vi har fulgt dette opp en rekke ganger. Nå vil vi følge opp dette på nytt fordi problemet ikke forsvinner. Vi synes dette er bekymringsfullt, sier ekspedisjonssjef Helge Strand Østtveiten i Riksrevisjonen til NRK.

Østtveiten viser til at Stortinget har bestemt at reindriftsnæringen skal drives bærekraftig.

– Det er bekymringsfullt at det er for mye rein i forhold til grensene som er fastsatt, og det gjør at man får et press mot næringsgrunnlaget. Dette er uheldig, sier han.

NRK har de siste dagene satt søkelys på situasjonen reindrifta i Finnmark er i for øyeblikket. Både reineiere og forskere er forberedt på en sultkatastrofe og kollaps i vinter.

– Beklagelig

Riksrevisjonen avdekket allerede for sju år siden at det ikke var samsvar med de fastsatte tallene og det faktiske reintallet i Finnmark.

Ekspedisjonssjefen sier det er viktig at den delen av ressursforvaltningen i Norge som dette representerer, blir forvaltet på en god måte slik at både reindriftsnæringen og naturgrunnlaget blir ivaretatt også på langsikt.

Riksrevisjonen rettet kritikk mot Landbruksdepartementet i 2004. Dette ble senere fulgt opp av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Både i 2009 og nå i år har Riksrevisjonen fulgt opp saken.

Hva synes du om at Riksrevisjonens kritikk ikke blir fulgt opp?

– Vi synes dette er beklagelig. Det er også bakgrunnen til at vi har bestemt oss for å iverksette en ny undersøkelse. Vi ville mer enn noen annen ha kvittert ut denne saken for lengst. Det ville ha vært veldig hyggelig hvis vi kunne ha gjort det. Dessverre kan vi ikke gjøre det fordi problemet ser ut til å fortsette å eksistere, svarer ekspedisjonssjef Helge Stand Østtveiten.

– Store svakheter i forvaltningen

Ekspedisjonssjefen understreker at det Landbruks- og matdepartementet (LMD) som har det overordnede forvaltningsansvaret.

– Det er LMD som også har ansvaret å iverksette det Stortinget har bestemt, og det er LMD som skal påse at dette kommer i orden, sier Østtveiten.

Han sier at Riksrevisjonen har konstatert store svakheter i forvaltningen.

– Disse må gjøres noe med, sier ekspedisjonssjefen.

Byråkratene i Riksrevisjonen forholder seg til dokumenter og samtaler med andre byråkrater og politikere. Likevel legger ikke ekspedisjonssjefen skjul på at han tenker på reinsdyrene.

– Jeg synes det er beklagelig, og tror at også dyrene lett kommer opp i en situasjon hvor det er et magrere livsgrunnlag enn hva det ville vært med en annen type forvaltning, sier han.

Frister overholder ikke

Den nye reindriftsloven trådte i kraft i 2007. Etter denne skal reinbeitedistriktene utarbeide bruksregler hvor også reintallet skal være med. Fristen for å levere inn bruksregler var satt til 1. juli 2009. Fortsatt er det svært mange distrikter som ikke har levert.

Dette liker ikke Riksrevisjonen.

– Vi må bare beklage at frister ikke blir overholdt. Det synes vi er kritikkverdig. Jeg har ikke lyst til å fordele noen skyld ettersom det kan være mange forhold som kan forklare hvorfor det er sånn, sier ekspedisjonssjef Helge Strand Østtveiten til NRK.

Landbruksdepartementet mener både departementet og Reindriftsforvaltningen har hatt en tett oppfølging av distriktene. Nå forventer departementet at den nye reindriftsloven vil løse de utfordringene næringen har slitt med.

Tror loven vil løse problemene

Statssekretær Ola T. Heggem (Sp) er klar over at Riksrevisjonen nå følger opp med ny undersøkelse.

Ola T. Heggem

Statssekretær Ola T. Heggem (Sp).

Foto: Torbjørn Tandberg/Landbruksdepartementet

Når forventer du at situasjonen vil være i tråd med de føringene som Stortinget har lagt til grunn for en økologisk reindrift?

– Jeg forholder meg til den nye reindriftsloven som Stortinget har vedtatt. Vi skal ha disse bruksreglene på plass innen 2011, og da vil det gå to-tre år før dette er hundre prosent i kraft. Men, hvis Mattilsynet avdekker store utfordringer i forhold til dyrevelferdsloven, da er det klart at vi må sette i gang mer kortsiktige tiltak, svarer Heggem.

I dokumentet som Riksrevisjonen har sendt til Stortinget heter det blant annet «Riksrevisjonen har merket seg at reintallet ikke er redusert siden Dokument nr. 3:12 (2003-2004) Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig bruk av reinbeiteressursene i Finnmark ble sendt Stortinget i 2004.»

Derfor konkluderes det med «Riksrevisjonen mener derfor at det fremdeles ikke er etablert nødvendig rammebetingelser som gir grunnlag for en bærekraftig reindrift i Finnmark. På bakgrunn av dette vil Riksrevisjonen gjennomføre en ny undersøkelse.»

Korte nyheter

 • For første gang i Nord-Norge

  For første gang siden 1978 skal den Nordiske dialektologkonferansen i år arrangeres i Nord-Norge. Konferansen er den 12. i sitt slag og blir arrangert i Alta nå fra 15 og frem til 17. August. Konferansen tar for seg variasjoner i dialekt og har struktur, ideologi og mangfold som tema.

 • UiT bruker mye penger på fusk

  UiT Norges Arktiske Universitet har hittil i år brukt 300.000 kroner på å betale advokatene til studenter som anklages for fusk. Det skriver avisa iTromsø. Så mange som 46 studenter ble i følge avisa utestengt fra UiT i fjor for fusk på eksamen, et rekordhøyt antall. De 300.000 UiT foreløpig har brukt, angår utgifter til 22 enkeltsaker. Rektor ved UiT, Dag Rune Olsen, mener dette er et viktig rettssikkerhetsprinsipp til de det angår.

  UiT Norges arktiske universitet i Harstad
  Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK
 • Spår at joik erstatter nasjonalsang

  På lørdag ble "Sámi Eatnan Duoddariid" av Nils-Aslak Valkeapää vedtatt som den samiske nasjonaljoiken under Samerådets 22. konferanse i Gällivare. Nå spår litteraturviter Harald Gaski at folk kommer til å bruke joiken som samenes nasjonalsang

  – Jeg har på følelsen at denne joiken kommer til å erstatte Samefolkets sang. Det blir spennende å se hvilken av de som kommer til å høres under feiringen av samenes nasjonaldag om ti år, sier Gaski.

  Sametingets plenumsmøter åpnes alltid med Isak Sabas samefolkets sang. Sametingsrepresentant for flyttsamelista Berit Marie P. Eira forteller at hun ikke er klar for å bytte ut samefolkets sang med nasjonaljoiken.

  – Jeg syns det er veldig passende å starte plenumsmøtet med samefolkets sang, men håper vi ikke kommer til det stadiet at det blir konkuranse mellom joiken og sangen.