NRK Meny
Normal

Kulturministeren lover støtte til Riddu Riđđu også i 2016

Kulturminister Torhild Widvey garanterer at Riddu Riđđu fortsatt vil få støtte via Norsk Kulturråd, selv om regjeringen foreslår å stryke urfolksfestivalen fra knutepunktfestivalordningen.

Torhild Widvey

Kulturminister, Torhild Widvey, lover fortsatt støtte til Riddu Riđđu i 2016.

Foto: NRK

– Det er unødvendig redsel i forhold til fortsatt finansiering av Riddu Riđđu, fordi festivalen fortsatt vil bli tildelt støtte via Norsk Kulturråd.

Det sier kulturminister, Torhild Widvey etter møtet med representanter fra Troms Fylkeskommune, Sametinget, Kåfjord Kommune og Riddu Riđđu.

Les også: Mister millionstøtte: – Vi nekter å gi opp

— Selv om det sies at Riddu Riđđu fortsatt vil få innvilget støtte via Norsk Kulturråd, er det ikke det samme som å være en egen post på statsbudsjettet. Dette sier styreleder for Riddu Riđđu, Christina Henriksen, og legger til støtte via Norsk Kulturråd ikke gir den samme trygghet og forutsigbarhet enn med direkte bevilgning via statsbudsjettet.

Christina Henriksen i kofte utenfor Sametinget

Styreleder i Riddu Riđđu er ikke like sikker på fortsatt støtte via Norsk Kulturråd.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Spesiell festival

– Regjeringen og kulturministeren ser ikke ut til å ha forstått hvor viktig Riddu Riđđu festivalen i det hele tatt er. Vi er jo en urfolksfestival, samtidig som Riddu Riđđu og har egne spesielle tilbud og aktiviteter for barn og ungdom.

Hun legger til at Riddu Riđđu også fremhever en ung samisk kunster på hver festival, og minner om at den unge samiske forfatteren, Niillas Holmberg, som var årets kandidat til Nordisk Råds litteratur pris i Reykjavik, i 2010 var årets unge kunster på Riddu Riđđu i Kåfjord.

Dersom regjeringens må gjennomføres, vil kun Festspillene i Nord-Norge og Festspillene i Bergen være de eneste festivalene med knutepunkstatus. Riddu Riđđus plass og funksjon er helt spesiell, som ikke kan sammenlignes med andre sjangerfestivaler, sier Riddu Riđđus styreleder, Christina Henriksen.

Vi ikke gi opp

Svein O. Leiros

Ordfører i Kåfjord, Svein O. Leiros, lover å sette inn ressurser for å sikre Riddu Riđđu fortsatt støtte.

Foto: Heaika Skum / NRK

Ordfører i Kåfjord, Svein O. Leiros, nekter å gi opp før saken sluttbehandles i Stortinget senere i høst, og sier Kåfjord kommune vil sette inn det de kan av ressurser for å sikre fortsatt fast finansiering til Riddu Riđđu over statsbudsjettet.

Det var full enighet i delegasjonen fra Nord-Troms, samt hos Sametingsråd, Henrik Olsen, i at Riddu Riđđu må sikres fast bevilgning over statsbudsjettet, og ikke bare overføres inn under Sametingets støtteordninger.

Ordfører i Kåfjord, Svein O. Leiros minner om at dagens Riddu Riđđu har utviklet seg en liten lokal festival til dagens internasjonale festival.

– Festivalen er viktig i forhold til å synliggjøre den samiske og sjøsamiske kulturen, samt at den også synliggjør urfolkskulturene fra lokalt til internajonalt nivå, sier han.

Fra skiltskyting til stolthet

Leiros minner også om den positive utviklingen som har skjedd i Kåfjord fra den tid da samiskheten ble gjort mere synlig i Kåfjord, og noen startet med å skyte på de samiske veiskiltene, til i dag hvor folk i Kåfjord med stolthet står frem og viser sin samiske identitet og kultur for omverden.

– Dette har de bevilgende myndigheter helt oversett og glemt, sier Kåfjord-ordføreren.

Arbeiderpartiet støtter Riddu Riđđu festivalen i Kåfjord. Les saken her

Sametinget er bekymret etter signaler om at Riddu Riđđu mister støtten: