NRK Meny

Riddolihkadus Romssas

Sullii 100 olbmo serve odne Riddolihkadusa miellačájeheapmái Romssas. Sii eai dohkket evttohusaid Tveterås-lávdegottis mas earret eará evttohuvvo ahte guollebivdoeriid galgá sáhttit privatiseret. Lávdegoddi maid evttoha rievdadit njuolggadusaid nu ahte ii šat galgga leat gáibádussan ahte dihto guollebivdoearit geatnegahttet bivdofatnasiid guliid buktit gáddái dan guovllus gos guliid lea bivdán.