Revegiterer Naranaš veien

Kautokeino kommune skal gå i gang med en anbudsrunde for revegetering av Naranaš veien, hvor det ble holdt befaring høsten 2010.

Skogsvei, Náranaš
Foto: Åse Pulk / NRK

Veien fra Gievdneguoika til Riebanvárri, omkring åtte kilometer, skal revegiteres eller settes i samme stand som veien var før man åpnet for mineralarbeid i Naranaš.

Ny vei til Naranaš

Sammen med tidligere og nye mineralselskaper som jobber med Máze kvartsitten i steinbruddene i området, har Kautokeino kommune jobbet for å få en ny vei og bru på plass, som skal erstatte den gamle veien.

Steinbruddet i Náranaš

Veien opp til Naranaš før den var helt ferdig.

Foto: Åse Pulk / NRK

Nå er både brua og veien ferdig, beregnet for anleggstrafikk opp til Naranaš, derfor er det ikke lenger bruk for den gamle anleggsveien som de da revegiterer.