NRK Meny
Normal

Rettighetsutredning skaper frustrasjon

– Hva i all verden skal vi med Finnmarkskommisjonen hvis de nekter å vurdere historiske urettferdigheter og overgrep som er gjort mot oss sjøsamer, spør Geir Tommy Pedersen, tidligere sametingsrepresentant for NSR.

Geir Tommy Pedersen

ETTERLYSER POLITISK ENGASJEMENT: – Hvorfor er sametingspolitikere så tause i denne saka, undres eks-sametingspolitiker Geir Tommy Pedersen.

Foto: Norske Samers Riksforbund (NSR)

Geir Tommy Pedersen er en av mange som undres på hva Finnmarkskommisjonen legger vekt på når de utreder rettigheter til land og vann i Finnmark.

Torulf Olsen skriver i blokk

BLIR ÅRSMØTESAK: Finnmarkskommisjonens arbeid vil bli egen årsmøtesak i Bivdi, forteller leder Torulf Olsen.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Det er spesielt deler av rapporten for felt 6 Varangerhalvøya vest , som skaper hoderisting. Tilbakeføring av inndratte lakseplasser som sjøsamer i Gulgjofjorden ble utsatt for på 1970- og 1980-tallet, var et av kravene som kommisjonen har måttet ta stilling til.

– Dette er utenfor kommisjonens mandatområde å vurdere, argumenterte leder Jon Gauslaa da kommisjonen fremla rapporten. Det er dette som har fått begeret til å flyte over i sjøsamiske kretser.

– Trodde aldri at Finnmarkskommisjonen skulle bli det organet som igjen skulle gjenoppta prosessene med å nekte sjøsamene vår historiske rettigheter, skriver Geir Tommy Pedersen i sin facebook side.

NRK Sápmi har fått lov til å sitere ham på dette.

– Tar ikke hensyn til Finnmarksloven

Også Torulf Olsen, leder i Bivdi – sjøsamisk fangst og næringsorganisasjon, mener det er grunn til å reagere.

  • HØR:

– Det er helt utrolig når Finnmarkskommisjonen hevder at vurdering av lakseplasser i sjøsamiske områder ligger utenfor deres mandatområde, mener Olsen.

I den sammenheng viser han til Finnmarkslovens paragraf 29 hvor det går frem at «kommisjonen skal også utrede krav om kollektive eller individuelle rettigheter til fiskeplasser i sjø- og fjordområder i Finnmark dersom noen med rettslig interesse i en avklaring krever det».

– Når kommisjonens nekter å ta stilling til kravet om tilbakeføring av fratatte lakseplasser med den begrunnelse at dette ligger utenfor deres mandatområde, så har de i realiteten hoppet bukk over Finnmarkslovens paragraf 29, mener Olsen.

Den samme oppfatninga har også styremedlem i Fjordfiskenemnda, Trond Einar Karlsen fra Alta.

Frykter for presedens

Trond-Einar Karlsen

– Det er på tide å stille kritiske spørsmål til det arbeidet som Finnmarkskommisjonen gjør, mener Trond Einar Karlsen, fisker og styremedlem i Fjordfiskenemnda

Foto: Privat bilde

Han frykter for at dette kan skape presedens for senere utredninger.

– Derfor er det viktig å ta til motmæle mot påstandene fra Finnmarkskommisjonen, mener Karlsen.

Han misliker også påstandene om at folk mister rettigheter på grunn av fraflytting.

– Hvorfor skal Finnmarkskommisjonen sette strengere krav til opprettholdelse av kollektive rettigheter enn det fiskerilovgivning har. I henhold til denne stilles det ikke noe krav til fast bosetting for eksempel til opparbeidelse av tradisjonelle låssettingsplasser, forklarer Karlsen.

En låssettingsplass er et arealavgrenset område nær strandlinjen hvor fisk oppbevares i not/notinnhengning til den er klar for levering.

  • HØR: