Hopp til innhold

Rettighetskommisjon for reindrift

Norske Samers Riksforbunds Sametingsgruppe er opptatt av å få en snarlig avklaring på de interne rettsforhold i reindrifta. 

Randi Skum
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

- De uavklarte forholdene er i dag med på å hemme næringsutøvelsen både i Finnmark og ellers i landet, uttaler Sametingsrepresentant Randi A. Skum i en pressemelding.

Utrede sine bruksrettigheter

Randi A. Skum mener reindriftsutøvere snarets må få utredet sine interne bruksrettigheter.

- Sametingsrådet må så snart som mulig igangsette arbeidet med å få opprettet en egen Rettighetskommisjon for reindrift, krever Skum.

Sametingsrepresentant Randi A. Skum mener man bør unngå situasjoner der interne rettighetsspørsmål må avklares i domstolene, fordi det vil kunne skape en uklar rettighetssituasjon da avgjørelsen ikke settes i større sammenheng.

Store kostnader med domstoler 

I pressemedlingen skriver Skum at bruk av domstoler innebærer store kostnader, i tillegg til at domstolsbehandling tar lang tid.

Reindriften har gjennom flere år vært preget av uklarhet med hensŧn til interne rettsforhold. Dette skaper uforutsigbarhet og kamp om beiteressursene i næringen.

Utfordringer i Finnmark

Randi A. Skum skriver at i Finnmark utgjør soneinndelingen en slik utfordring, hvor en snarlig avklaring og særlig påkrevet på grunn av det store beitepresset som er i fellesbeiteområdene.

- I områdene sør for Finnmark kan rettighetsspørsmål som dukker opp i kjølvannet av Reinbeitekommisjonens arbeid bli aktuell, mener Randi A. Skum.

Korte nyheter

 • 20 millioner kroner til Saminor

  Regjeringspartiene og SV har i sitt budsjettforlik en bevilgning på 20. millioner kroner til forskningsprogrammet Saminor.

  – Dette er virkelig en gledens dag. Saminor er et ekstremt viktig prosjekt satt i urfolkshelse perspektiv. Jeg er svært glad nå, både for de som jobber med Saminor, men også for vårt samiske samfunn.

  Det sier SV:s vararepresentant til Stortinget fra Trøndelag, Hilde Marie Gaebpie Danielsen.

  Hun har også i stortingets spørretime bedt regjeringen svare på hvorfor denne forskningen ikke var prioritert i det opprinnelige budsjettforslaget.

  – Nå får vi en helseundersøkelse som vil gi oss svar på hvilke og hvor vi trenger å gi den lovpålagte, gode helsetjenesten til vår samiske befolkning, sier Danielsen.

  SAMINOR er en stor befolkningsbasert undersøkelse og en av de viktigste kildene til kunnskap om helse og levekår i den samiske og nordnorske distriktsbefolkningen.

  De har et spesielt fokus på helse og levekår til den samisk befolkningen.

  Hilde Marie Gaebpie Danielsen
  Foto: Mette VBallovara / NRK
 • En økning til Sametinget på 10 millioner kroner

  I budsjettforhandlingene mellom regjeringen og SV har de blitt enige om å øke Sametingets budsjett med 10 millioner kroner.

  SV mener dette vil være svært viktig for Sametinget.

  – Sametinget ble forespeilet en reduksjon i regjeringens statsbudsjett. SV har prioritert Sametinget, og de får nå økt sitt budsjett, sier SV:s vararepresentant til Stortinget fra Trøndelag, Hilde Marie Gaebpie Danielsen.

  Hun påpeker at Sametinget er satt til å forvalte det samiske samfunnet, og da må også midlene følge med.

  – Jeg er svært glad og stolt av at vi SV her er med å rette på de kuttene som tidligere ble lagt frem av Ap/Sp, sier hun.

  SV og regjeringspartiene ble i ettermiddag enige i forhandlingene om neste års statsbudsjett.

  I regjeringens opprinnelige forslag til statsbudsjett foreslo de en økning til Sametinget på 22 millioner kroner. Sametingsrådet påpekte etter at forslaget ble lagt frem, at den reelle økningen til Sametinget er om lag 16 millioner kroner, på grunn av blant annet prisstigningen.

  Nå er det altså plusset på med 10 millioner kroner til Sametinget etter forhandlingene mellom regjeringspartiene og SV.

  Sametingets totale bevilgning til neste år blir da på omlag 600 millioner kroner.

  Sametinget i Karasjok. Eksteriør.
  Foto: Benjamin Fredriksen / NRK
 • Cagget ođđa oljobohkamiid

  Sosialisttalaš gurutbellodat (SG/SV) lea bušeahttašiehtadallamiin ráđđehusain caggan ođđa oljobohkamiid álggaheami Norgga rittus.

  Nu almmuhii SG ja ráđđehus maŋŋá go odne soabadedje boahtte jagi stáhtabušeahta ruhtageavaheamis.

  Diibmá juo go bellodagat šiehtadallagohte vejolaš ráđđehusfámu alde, de gáibidii SG ahte Støre ráđđehus ii galgga almmuhit ođđa oljobohkankonsešuvnnaid Norgga riddoguovlluin.

  Budsjettforhandlinger
  Foto: Terje Bendiksby / NTB