Finnmarkskommisjonen åpner Tana-feltet

Kommisjonen skal også utrede rettigheter til fiskeplasser i Tanafjorden.

Tanabru, Tana bru

Tana bru

Foto: Dan Robert Larsen

Finnmarkskommisjonen kunngjør oppstart i felt 7 Tana.

Rettighetskartleggingen omfatter all FeFo-grunn i Tana kommune.

Ber innbyggerne å gjøre krav på jordeiendom

Finnmarkskommisjonen oppfordrer rettighetshavere til å melde inn rettigheter de mener å ha. Dette gjelder spesielt de som mener å ha rettigheter i områder/felt som kommisjonen har kunngjort.

Det er også mulig å melde inn rettigheter i områder hvor kommisjonen ikke har igangsatt sitt arbeid.

Utreder rettigheter til fiskeplasser

Kommisjonen skal også utrede rettigheter til fiskeplasser i Tanafjorden og interne forhold i reindriften, dersom noen med rettslig interesse i en avklaring krever det.

Kommisjonen vil senere, trolig i 2015, holde et åpent informasjonsmøte hvor de informere om deres arbeid generelt og i feltet.