NRK Meny
Normal

Retter knallhard kritikk til FeFo-styret

– Ikke alle har forstått hvorfor de sitter i styret for Finnmarkseiendommen, mener Árjas parlamentarisk leder Laila Susanne Vars.

Laila Susanne Vars

Árjas parlamentarisk leder Laila Susanne Vars vil idag fremme nye retningslinjer for oppnevnelse av Sametingets styremedlemmer i FeFo.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Sametingsrepresentant Laila Susanne Vars legger ikke skjul på sin skuffelse over hvordan Finnmarkseiendommen (FeFo) forvalter grunnen og naturressursene i Finnmark.

Marit Kirsten Anti Gaup

Marit Kirsten Anti Gaup var styreleder da FeFo inngikk samarbeidsavtale med Norges Jeger- og Fiskeforbund (NJFF).

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– De samiske interesser blir ikke ivaretatt på en tilstrekkelig måte, mener Vars.

Som et eksempel på dette viser hun til samarbeidsavtalen som styret i FeFo har inngått med Norges Jeger- og Fiskeforbund (NJFF) og NJFF Finnmark (ekstern lenke).

– Hvorfor har FeFo valgt å samarbeide kun med dem og ikke også med samiske utmarksorganisasjoner, undres Vars.

– Må ta særlig hensyn til samisk kultur

Vars mener at trepartsavtalen mellom FeFo, NJFF og fylkeslaget NJFF Finnmark er et tydelig eksempel på at samiske interesser blir nedprioritert. Men ifølge henne finnes det også andre eksempler som tyder på det samme.

Mathis Nilsen Eira (NSR).

Også Mathis Nilsen Eira (NSR) er utnevnt av Sametinget, men er reindriftas representant i FeFo.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Derfor kan det være på sin plass å minne styret om at deres arbeid blir styrt av Finnmarksloven. I henhold til dennen skal ressursene forvaltes særlig som grunnlag for samisk kultur og samfunnsliv, sier Vars.

Misnøyen rettes til hele styret, men særlig til to av styrerepresentantene som Sametinget har utnevnt, nemlig Marit Kirsten Anti Gaup (Ap) og Mathis Nilsen Eira (NSR).

Også Hartvik Hansen (Árja) må tåle kritikk, men ikke i samme grad som de to øvrige.

– Vi har god dialog med ham. Men han blir dessverre altfor ofte alene i styret om å ivareta samiske interesser, mener Vars.

Vil ha nye retningslinjer

Hartvik Hansen

Hartvik Hansen representerer Árja var nestleder da FeFo inngikk samarbeidsavtale med NJFF.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Misnøyen er så sterkt at Árja og Høyre ved behandling av FeFos strategidokument i dag, vil fremme et forslag om å endre retningslinjene for oppnevning av Sametingets medlemmer til FeFo styret. Her vil de sette krav til kunnskaper om relevant lovgivning, internasjonal urfolksrett, ressursforvaltning og politiske beslutningsprosesser.

Marit Kirsten Anti Gaup noterer kritikken, men oppfatter ikke den som et mistillit til seg selv.

– Det er greit at folk har ulike oppfatninger om det arbeidet vi gjør. Men det er slett ikke slik at FeFo ikke tar hensyn til samiske interesser, mener Anti Gaup.

Heller ikke Mathis Nilsen Eira tar kritikken som en mistillit til seg selv.

– Vi skal selvsagt lytte til kritikken. Men som reindriftas representant i styret, har jeg ingenting å skjemmes over. Tvert imot har jeg fått kun positive tilbakemeldinger fra mine egne, svarer Mathis Nilsen Eira.