NRK Meny
Normal

Kollektiv samisk rett til land

I løpet av to dager skal man diskutere hvorvidt samene i Norge og Sverige har rett til land, og hvem er det i såfall som har den retten.

Vakker natur på Finnmarksvidda
Foto: NRK

I dag starter et to dagers seminar om det eksisterer en kollektiv rett til land i norsk og svensk rett, og hvem har så denne retten. Det er Mattias Åhrèn som legger fram spørsmålet om urfolks kollektive rett til land og naturresurser, og om det er en internasjonal rett.

Mange foreleser

Jon Gauslaa
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Blant foreleserne er også lederen av Finnmarkskommisjonen, Jon Gauslaa, som tar for seg i hvilken utstrekning gir Finnmarkslovens § 29 og den foreslåtte Karleggings- og anerkjennelseloven for å se om man kan identifisere kollektive rettigheter til land og naturresurser.

1. amanuensis ved Det juridiske fakultet i UIT, Øyvind Ravna, sier at det på seminaret skal diskuteres om samene har kollektive eller individuelle rettigheter til land og naturresurser. Og dette har jo vært diskutert en stund.

Håper på å få svar på rettighetsspørsmål

Øyvind Ravna
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

1. amanuensis, Øyvind Ravna, sier at man i løpet av de to dagene får et nærmere bilde av hvilke rettigheter samene har både i Sverige og Norge. Når det gjelder hvilke av de landene som er kommet lengst med å avklare samenes rettiheter til land og vann, så tror Ravna at Norge er kommet lenger.

Ravna henviser da til Finnmarkseiendommen, og Svartskogsdommen i Kåfjord i Nord-Troms, som to eksempler på at Norge er kommet lenger enn Sverige i avklaring av samiske rettigheter.