Respektfullt overfor demokratiet

Ordførerne i Tana og Nesseby kommune mener det er lite respektfult overfor lokaldemokratiet, at fylkesmannen i Finnmark vil slå sammen kommunene som har stemt nei til kommunesammenslåing. Fylkesmann Gunnar Kjønnøy sier kommunene ligger nærmest opp til kriteriene for kommunereformen, og at de har utfordringer med sin tjenesteutøvelse.