NRK Meny
Normal

Representerte kona i retten - tapte i tingretten, men vant ankesaken

I en reindriftskonfliktsak valgte advokat John Jonassen å representere sin egen kone. Hun ble dømt i tingretten, men vant ankesaken i lagmannsretten.

Advokat John Jonassen

Advokat John Jonassen, her fra en tidligere rettssak i Indre Finnmark tingrett.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Kona til advokat John Jonassen, siidaandelsleder i Elgå reinbeitedistrikt/Svahken Sijte Merika Kroik Jonassen ble i Nord-Østerdal tingrett i april i fjor dømt til å betale 406.000 kroner i erstatning til en annen reindriftsutøver, og 170.000 i saksomkostninger. Motpart i rettssaken var reindriftsutøver, Knut-Tore Kappfjell, tilhørende Kappfjell/Bindal reinbeitedistrikt i Nordland.

I Eidsivating lagmannsrett ble Merika Kroik Jonassen frifunnet og tilkjent saksomkostninger på 517.000 kroner.

Beskyldninger om kjøpekontraktsbrudd

Saken gjaldt krav om erstatning og prisavslag etter heving av kontrakt. Saken dreide seg om uenigheter omkring kjøp av flere hundre reinsdyr, og beskyldninger om kjøpekontraktsbrudd med påfølgende erstatningskrav.

Knut-Tore Kappfjell skal i mars 2011 ha kjøpt rundt 300–400 reinsdyr fra Merika Kroik Jonassen for over 1,3 millioner kroner. Deretter skal hun ha beskyldt Kappfjell for mislighold av flere av kjøpsavtalepunktene. Det oppstod blant annet uenigheter mellom Kappfjell og Jonassen omkring overtakelsen av reinsdyrene.

Merika Kroik Jonassen skal på bakgrunn av uenighetene ha hevet kjøpet av reinsdyrene i mars 2011. Knut-Tore Kappfjell krevde på sin side prisavslag på reinsdyrkjøpet. Han krevde også erstatning for blant annet kostnader for reinflytting fra Hedmark til Nordland, og tap av offentlig tilskudd.

Frifunnet

Lagmannsretten kom fram til at de ikke ser at det foreligger noen urettmessig heving av kontrakten fra Jonassens side.

Lagmannsretten mener at det ikke foreligger grunner for å tilkjenne Kappfjell erstatning, og Jonassen frifinnes for erstatningskravet. Hun er også tilkjent saksomkostinger for tingretten og lagmannsretten på 517.000 kroner.

Dommen er enstemming og ble avsagt 11. februar 2016.