Rekordstore rovdyrerstatninger

Aldri før har Fylkesmannen i Finnmark utbetalt så store erstatningssummer til reineiere som i år. Leder i Norske Reindriftsamers Landsforbund er fremdeles ikke fornøyd.

Slik ser det ut etter at rovdyr angriper rein.

Slik ser det ut etter at rovdyr angriper rein.

Foto: Mathis Eira / NRK

Paul A. Nilsen

Paul A. Nilsen

Foto: Halldor Asvall / NRK

28,9 millioner kroner har Fylkesmannen i Finnmark utbetalt i rovvilterstatninger til reindriftsutøvere.

Seksjonsleder Paul A. Nilsen for fisk og vilt ved Fylkesmannen i Finnmark sier dette er rekordstort.

– Utbetalingene skyldes at reineierne har blitt flinkere til å dokumentere kadavre som er tatt av rovvilt, sier Nilsen.

Sprik på 37.000 rein

Reineiere hadde søkt om erstatning for 49.000 reinsdyr, de fikk bare erstatning for 12.000 reinsdyr. Nilsen sier at reiniere må klare å dokumentere minimum fem prosent av tapet sitt og de resterende 95 prosent baserer seg på fylkesmannens skjønn.

– Erstatning utbetales dersom vi klarer å se at det er sannsynlig at rein er blitt drept av rovvilt, sier han.

Fortsatt ikke bra nok

Nils Henrik Sara

Nils Henrik Sara.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Leder Nils Henrik Sara i Norske Reindriftsamers Landsforbund sier at spriket mellom tallet som reineiere oppgir som tapt til rovvilt og erstatningen de faktisk får er fremdeles stort. Men han øyner håp:

– Situasjonen er bedre nå enn det tidligere har vært, sier Sara.

Han mener at løsningen er å minske antallet rovvilt for å hindre at så stor andel reinsdyr blir tatt.