Rekordmange sørsamiske barnebøker

Under den sørsamiske kulturfestivalen Tjaktjen Tjåanghkoe på Snåsa denne uka lanseres seks nye barnebøker og fire lydbøker på sørsamisk.

Det er rekord i antall nye utgivelser på én gang.

– Vi tar vårt ansvar for sørsamisk språk og kultur alvorlig, sier fylkesråd May-Britt Lagesen i Nord-Trøndelag.