Reivve bokte gáibidit čovdosiid

Fylkkamánne ja fylkadoavttir sáddiiga dán vahkus reivve Narviikka dahjege Áhkánjárgga ráđđealbmái mas gáibida ahte Áhkánjárgga suohkan ásaha oanehat ja guhkiáigge čovdosiid vai sáhttet váldit vuosttá iežaset suohkanii gullevaš olbmuid geat leat divššus joavdan dan muddui ahte eai dárbbaš šat leat Davvi-Norgga universitehta buohcceviesus.