Reintallet: Heller før enn siden

Heller før enn siden er begrunnelsen for departementets oppheving av Reindriftsstyrets vedtak.

Reindrift
Foto: NRK

– Jeg forventer at vi i fellesskap nå, i et samarbeid med reindrifta selv, i tråd med reindriftsloven, og med de kriteriene vi nå har bedt forvaltningen om å forbedre, får en reindrift som er tilpasset beitegrunnlaget i de enkelte distrikt, sier statssekretær Ola T. Heggem (Sp) i Landbruks- og matdepartementet, til NRK.

I dag ble det klart at Landbruks- og matdepartementet har opphevet Reindriftstyrets vedtak om høyeste reintall for sju reinbeitedistrikter i Finnmark. Sakene sendes tilbake til Reindriftsstyret for ny behandling.

Må hande nå

Statssekretæren sier departementet må være trygg på at Reindriftsstyret har et klart beslutningsgrunnlag.

Ola T. Heggem

Ola T. Heggem.

Foto: Torbjørn Tandberg/Landbruksdepartementet

– Hadde vi utsatt dette til vi mer eller mindre hadde fått en sum i desember, hadde det vært mye verre etter mitt syn, sier Heggem.

Han vil ikke si at Reindrifsstyret har vært for snille med de syv distriktene, men understreker at det er ikke godt nok dokumentert at tallene er økologisk bærekraftig.

– Summen av bærekraftige distrikt er en bærekratig reindrift i Vest-Finnmark, sier Heggem.

Gode nok kriterier

– Hva er hovedkriteriet for at dere skal godkjenne reintallet i Finnmark?

– Vi må ha kritierer som dokumenterer godt nok at det er bærekraftig reindrift det som blir lagt opp til innenfor de enkelte distriktene, sier Heggem.

– Vi må være trygg på at vi har gode nok kriterier. Vi er veldig usikker på om det som lå på reindriftsstyrets bord var kriterier gode nok slik at vi i sum kan komme ut med et reintall som er betydelig lavere enn det som er i dag.

Ikke konkrete tall

Statssekretæren vil ikke si om han ønsker at reinkalvene skal veie tyve kilo og at slaktevekten må opp.

– De siste tallene viser at vi har i overkant av 95 000 rein i Vest-Finnmark. Det er helt klart for høyt. Uten at jeg skal være bastant må vi nærme oss det som var anbefalt reintall for noen år siden,

– 74 000?

– Jeg vil verken avkrefte eller bekrefte noe konkret tall, og jeg har heller ikke noe slikt tall i hodet mitt, sier statssekretæren.

Frustrasjon

Statssekretæren sier han forstår frustrerte reineiere som føler de har gjort alt for at bruksreglene skal godkjennes, og som nå opplever dette.

Inge Ryan

Inge Ryan.

Foto: Håkon Mosvold Larsen/Scanpix

– Men jeg er helt overbevist over at hele næringa ville vært veldig frustrert hvis summen av bruksreglene om et snaut år ville blitt en total som hadde vært langt utover det alle er enig om utgjør en bærekraftig reindrift.

Respektere

Leder i Reindriftsstyret, Inge Ryan, sier styret respekterer at vedtaket er opphevet.

– Departementet er vår overordnet, så vi må vi respektere at de sender saken tilbake til oss. Vi i styret er veldig opptatt av å ta hensyn til det som blir bestemt av storting og regjering, men vi er også veldig opptatt av at vi skal lytte til reindriftsnæringa. Det har vi prøvd å gjøre så godt vi kan og vi har prøvd å fastsette et reintall i samarbeid med dem, sier Inge Ryan.

– Strammere tempo

Departementet ønsker fortgang i arbeidet med å nedjustere reintallet, mener lederen.

– De sender det signalet at de synes det bør gå fortere å få reintallet ned. Også Reindriftsstyret reduserer reintallet. Vi har sagt at det skal vesentlig ned i Finnmark, og vi har også sagt at vi skal følge med utviklinga i en treårsperiode selv om vi nå setter ned reintallet en god del. Men departementet ønsker tydeligvis et enda strammere tempo, og det må vi ta inn over oss.

Korte nyheter

 • UNN i gul beredskap

  Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) går fra i dag over fra grønn til gul beredskap etter at det har vært en jevn økning av innlagte pasienter med covid-19 den siste uken.

  Det innebærer at UNN forbereder opptrapping av pandemidrift, og vurderer ekstra bemanning og tilrettelegging av flere sengeplasser for disse pasientene.

  Per nå skal det være 15 pasienter med covid-19 innlagt, 14 i Tromsø og én i Narvik. Det er høyeste antall innleggelser siden pandemien startet.

  UNN Tromsø
  Foto: Fabian Ubeda
 • Guokte ođđa njoammuma Kárášjogas

  Dán vahkkoloahpa lea guovtti olbmos duođaštuvvon korona Kárášjogas. Nu lea gielddas dál njealji olbmos korona.

  Guoktásis eai dieđe gos njoammun boahtá. Buohkat leat ollásit boahkuhuvvon.

  Kárášjoga gielda ávžžuha olbmuid garvit dárbbašmeahttun oktavuođa earáiguin go iežas lagamusaiguin dassážii gielddas čielggadit njoammundilálašvuođa.

  Karasjok kommune logo
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Norrbotten šaddá ruoksadin

  Mánnodaga rájes rivdet sisabeassan njuolggadusat Norgii. Dál fertet erremii jus boađát Norrbottenis Ruoŧas, Ungáras ja golmma guovllus Suomas. Dat golbma guovlu leat Keski-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa ja Vasa.

  Errengáibádus guoská dušše daidda geain ii leat koronasertifikáhtta. Mánát ja nuorat vuollel 18 jagi eai dárbbaš erremii.

  Lassin Norrbottenii, de lea Ruoŧas ain errengáibádus olbmuide geat bohtet Stockholmmas, Västerbottenis ja Västermanlandas.

  Dat riikkat bissot ain ruoksadin dahje sevdnjes ruoksadin, ja nu lea ain errengáibádus daidda geat bohtet doppe: Belgia, Bulgaria, Greika, Irlánda, Kroátia, Luxemburg, Slovakia, Šveica, Duiska, Nuortariika, Estteeana, Látvia, Lietuva, Románia, Slovenia ja Stuorra- Británnia.

  Utsikt mot Kirunas nye bysentrum
  Foto: Kiruna kommune