Krever at reintall fastsettes på nytt

Landbruks- og matdepartementet har opphevet Reindriftstyrets vedtak om høyeste reintall for sju reinbeitedistrikter i Finnmark. Sakene sendes tilbake til Reindriftsstyret for ny behandling.

Landbruksminister Lars Peder Brekk
Foto: Larsen, Håkon Mosvold / Scanpix

Det forutsettes at Reindriftsstyret tar kontakt med de berørte distriktene i den videre prosessen, og at ny behandling i Reindriftsstyret er sluttført innen 15. mars 2011.

Rein (arkivbilde)

Landbruks- og matdepartementet har opphevet Reindriftstyrets vedtak om høyeste reintall for sju reinbeitedistrikter i Finnmark.

Foto: ERIK VEIGÅRD / Scanpix

Avgjørende fase

Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk understreker at det pågående arbeidet i Reindriftsstyret er svært viktig.

- Vi er nå er inne i en kritisk og avgjørende fase for å få reindriften økologisk bærekraftig. Dette gjelder ikke minst i de områdene av Finnmark som i dag både har for høye reintall og opplever beitekonflikter, sier Brekk.

Ministeren understreker at i en slik situasjon er det særdeles viktig at man får et reintall som klart oppfattes som økologisk bærekraftig.

– Jeg ser at den prosessen som nå pågår er utfordrende for Reindriftsstyret, sier Brekk.

– Jeg har imidlertid full tillit til at styret, i nær dialog med de aktuelle distriktene, vil fatte nye vedtak om øvre reintall som klart viser og sannsynliggjør at de er i samsvar med målsettingen om en økologisk bærekraftig reindrift, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

Vurdering av Reindriftstyrets vedtak

Reindriftsstyret fattet vedtak om høyeste reintall i ni distrikter i Finnmark i sitt møte 9. og 10. desember 2010. På grunn av den vanskelige ressurssituasjonen i deler av Finnmark, valgte Landbruks- og matdepartementet å foreta en vurdering av alle disse vedtakene. Varsel om at departementet skulle foreta en slik gjennomgang, ble derfor sendt de aktuelle distriktene i slutten av desember.

Departementet har opphevet vedtakene om høyeste reintall for følgende distrikter:

- 9 Čorgas, 19 Sørøy, 26 Lákkonjárga, 27 Joahkonjárga, 33 Spalca, 35 Fávrrosorda og 40 Orda.

Kun to distriket får godkjent bruksreglene og det er distrikt 13 Lágesduottar og 14 A Spiertagáisá.

Bakgrunnen for at vedtak om høyeste reintall for disse distriktene ble opphevet, er at departementet verken finner det dokumentert eller sannsynliggjort at distriktene vil kunne oppnå målet om økologisk bærekraft med de vedtatte reintallene.

Korte nyheter

 • Njuovvan eambbo bohccuid

  Dan jagi bohccuid njuovvanlohku čájeha ahte buvttadeapmi lea lassánan, diimmá heahtejagi maŋŋel. Dássážii leat njuovvan birrasiid 28.000 bohcco, ja lohku lea lassánan 11.000 bohccuin diimmá ektui.

  Boazodoallostivrra jođiheaddji, Inge Ryan, dadjá ahte buore guohtun dán jagi lea dagahan ahte bohccobierggu buvttadeapmi lea lassánan.

  Reinslakt
  Foto: Eilif Aslaksen / NRK
 • Konsert avlyst grunnet korona

  Den planlagte konserten med det lulesamiske bandet Jarŋŋa fra Sverige, som skulle spille på Nissunat/Dama di i Bodø i kveld i forbindelse med den samiske språkuka, er avlyst. Norrbottens län i Sverige er rødt på smittekartet. Bandmedlemmene kan ikke gjennomføre konserten på grunn av karanteneplikten. – Det var veldig synd. Vi har virkelig sett fam til å få spille i Norge etter at koronaen tilsynelatende var over, sier Mandy Senger, som er en av musikerne i bandet, til NRK.

  Mandy Senger, én av to frontfigurer i musikkgruppa Jarŋŋa fra Jokkmokk.
  Foto: Skjermdump Mihá-konsert / NRK