Hopp til innhold

Reinsdyr angrepet i innhengning

To reinsdyr måtte avlives etter å ha blitt skambitt av hunder inne i innhengning.

Bittene er i halsregionen
Foto: Aslak-Ilkka Niittyvuopio

Innhengningen er helt inntil huset

Innhengningen er helt inntil huset til Niittyvuopio.

Foto: Sigve Nedredal / NRK

Det var i helgen to hunder hadde kommet seg inn i innhengningen som er helt inn til huset til Inga Niittyvuopio. Denne hendelsen skjedde like utenfor Karigasniemi i Finland, som ligger to mil unna Karasjok.

– Den ene hunden fortsatte å jakte på reinsdyrene selv om jeg kom for å jage dem bort. Jeg slo etter den med stokk, men den ga seg ikke, forteller Niittyvuopio.

Niityvuopio forteller at dyret gikk hele tiden etter strupen på reinsdyrene.

– Den så ut som en ulv og den jaktet slik ulver jakter, forteller en forskrekket Niittyvuopio mens hun viser blodsporene inne innhengningen.

Fikk ikke tak i eierne

Niityvuopio forteller at hun ringte hundeeierne, uten å få tak i de.

– Da jeg ikke fikk tak i eierne, ringte jeg sønnen min for å få hjelp til å få ut hunden, men heller ikke han klarte å få stoppet den gale hunden, sier Niittyvuopio.

Eierne av hundene var ikke hjemme, men sønnen fikk tak i folk som kunne hente hundene. Da hunden ble hentet var den totalt utslitt etter å ha jaktet på reinsdyrene i over en time.

Da alt hadde roet seg, kunne Niittyvuopio og sønnen konstatere at begge reinsdyrene hadde kraftige bitt i halsregionen. De tilkalte dyrlegen som rådet de til å avlive reinsdyrene.

– Har lov til å skyte

Reinsdyr ligger på marka
Foto: Aslak-Ilkka Niittyvuopio

Politiet kom for å se hundens herjinger og de konstaterte at Niittyvuopio og sønnen hadde hatt lov til å skyte hunden.

– Synd at sønnen min ikke hadde geværet med seg, for da hadde vi nok skutt den, forteller Niittyvuopio.

– Eieren har lovet å betale

Niittyvuopio forteller at eieren har lovet å betale erstatning, selv om hun mener at penger ikke kan erstatte reinsdyrene.

GULDAL: BEATNAGAT FALLEHAN BOHCCUID

Korte nyheter

 • Anna Granefjell dan jaepien åarjelsaemien kultuvrebaalhkam åådtje

  Baalka Raasten Rastah'sne juekieji.

  Jurye jiehtieh "Dïhte vihkeles goh gïele-, kultuvre- jïh vuekieguedtijem orreme, dovne sov dajveektievoetesne jïh åarjelsaemien sïebredahken åvteste."

  Granefjell lïj NRK'n voestes åarjelsaemien journaliste, skïemtjesåjhtere, lohkehtæjja, jarkoestæjja, vytnesjæjja jïh organisasjovnebarkije.

  Bilde av Anna Granefjell, vinneren av sørsamisk kulturpris 2023.
  Foto: Solveig Norberg / NRK
 • Sortland: Kommuneoverlege fraråder å drikke vann fra naturen

  Onsdag meldte Folkehelseinstituttet (FHI) at det har vært en økning i antall personer smittet av harepest.

  Det var meldt om 54 personer som var smittet av harepest i august og september, med totalt 70 personer hittil i 2023.

  Høsten er nemlig høysesong for harepest, og nå er den også påvist i Sortland.

  Mattilsynet opplyste fredag at de hadde fått positivt prøvesvar på en hare funnet i Spjutvika. Det skriver Bladet Vesterålen.

  Harepest, tularemi, kan gi langvarig sykdom hos mennesker. Mennesker kan smittes gjennom å drikke vann i naturen, eller ved kontakt med gnagere og deres ekskrementer.

  Kommuneoverlegen anbefaler følgende forholdsregler:

  – Ikke drikk vann direkte fra naturen. Vannet kan drikkes etter koking eller annen desinfeksjon.

  – Unngå kontakt med syke eller døde harer og smågnagere. Bruk hansker hvis du må håndtere døde dyr og husk god håndvask etterpå.

  – Brønner eller oppkommer må sikres mot inntrenging av overflatevann og mot dyreliv som smågnagere og fugler. Inspiser brønner og oppkommer jevnlig. Fjern døde dyr eller annen synlig forurensning umiddelbart, og ikke drikk eller bruk vannet før det er gjort tiltak for å sikre at vannet er trygt

  – Ikke fei opp smågnagerlort (for eksempel muselort i hytta), men bruk heller en fuktig klut, og beskytt hendene med gummihansker.

  – Unngå å bli slikket av hunder og katter som nylig har vært i kontakt med et dødt eller sykt dyr, da de kan ha fått bakterien i munnhulen.

  Harepest
  Foto: Knut Fredrik Øi
 • Eieren fant elghund sin skutt

  Torsdag morgen fant jegerkollega og hundeeier Magnar Aslaksen en sørgelig opplevelse da hans elghund Loke (nær 2 år gamle) ble funnet død.

  Aslaksen var i fangst onsdag og dro med hunden sin fra hytta sin ved Idjajávrris til Nieiddaidvári fangstområde. Etter å ha gått i noen timer satte Aslaksen seg i en sandstrand for å koke kaffe. Hunden roet seg ned etter nærmere en halv time, før den luktet en elg og dro av gårde, som var siste gang Aslaksen så hunden i live.

  – Klokka var allerede litt over seks og det begynte å bli mørkt. Da jeg kom til stedet der hunden var, var det mørkt og jeg fant ikke hunden, selv om WeHunt viste at hunden var der. Det viste seg senere at jeg hadde gått bare noen få meter unna. Jeg ga opp og dro tilbake til hytta der jeg overnattet. Neste morgen dro jeg for å lete igjen, og da fant jeg hunden. Den var skutt, og det var et enormt hull rett mellom øynene, forteller Aslaksen.

  – Det første jeg tenkte på da jeg så det, var at det må ha vært en elg tyv i området og at hunden hadde funnet den. Heldigvis tok jeg en kaffepause og ble ikke med hunden, ellers kunne jeg også kanskje blitt skutt, sier Aslaksen alvorlig til Ávvir

  Aslaksen tok hunden med seg til hytta der han ringte politiet.

  Hunden ble funnet om lag 2,5 kilometer fra bilveien. Stedet ligger cirka to mil fra Karasjok, mot Lakselv. Politiet oppfordrer publikum som vet noe til å ta kontakt med dem. Dette skrev Ávvir