Beslag av uregistrerte håndvåpen

Reinpolitiet har satt i gang etterforskning, og ser alvorlig på saken.

Reinpoliti Inger Anita Øvregård

FIKK TIPS FRA PUBLIKUM: Leder i Reinpolitiet, Inger Anita Øvregård, melder at de gikk til aksjon etter tips fra publikum. (Bildet er fra en tidligere anledning.)

Foto: Liv Inger Somby

Det er gjort beslag av flere uregistrerte håndvåpen i Indre Finnmark der personene ikke hadde godkjenning til inneha håndvåpen.

Etter tips fra publikum gikk Reinpolitiet til ransaking av flere bopeler tilhørende to personer.

Reinpolitiet sier at personene har tilknytning til reindrifta.

Alvorlig

– Vi ser svært alvorlig på saken. Uregistrerte håndvåpen er et alvorlig brudd på våpenloven og saken har høy prioritet hos oss. Det vil bli foretatt ytterligere avhør av de involverte og vitner, sier leder for Reinpolitiet, Inger Anita Øvregård.

Hun legger til at politiet i Finnmark har fokus på å ha oversikt og kontroll på at våpenlovens bestemmelser etterleves.

– Politiet skal være trygg på at de som innehar våpen er skikket til å ha våpen. På generelt grunnlag kan jeg si at det å trekke ut våpen som ikke skal være der, mener vi kan bidra til å forebygge trusler og vold i næringen.

Fokus på uregistrerte våpen

Reinpolitiet har hatt over flere år en særlig oppmerksomhet knyttet til våpen og også vurdering av skikkethet blant reindriftsutøvere til å inneha våpen.

– Politiet har hatt to runder med våpenamnesti, der vi har oppfordret folk til å registrere våpen.

Våpenloven skiller på håndholdte skytevåpen og jaktvåpen.

– En del av kravene er at du må være medlem av et skytterlag, og det er også krav om å være aktiv i skytterlaget, opplyser leder for Reinpolitiet, Inger Anita Øvregård.