NRK Meny
Normal

Reinpolitiet beholder sitt navn

Justisdepartementet har bestemt at Reinpolitiet ikke skal skifte navn.

Politibil

Reinpolitiet skal fortsatt hete Reinpolitiet. Justisdepartementet mener det ikke er nødvendig å endre navnet.

Foto: Liv Inger Somby / NRK

I 2012 foreslo politimesteren i Vestfinnmark å endre navnet på Reinpolitiet, som skjedde etter påtrykk fra blant andre Norske Reindriftsamers Landsforbund.

Justisdepartementet har nå kommet til at siden Reinpolitiets gjøremål og organisering er uendret, finner de ikke grunn til å endre navnet.

Ville ha et mer dekkende navn

Reinpolitiet har eksistert i vel 60 år og har daglig sine politigjøremål i bekjempelse av fauna- og miljøkriminalitet i Nord-Troms og Finnmark, samt innen reindriftsnæringen i samme område.

Nils Henrik Sara

Nils Henrik Sara.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Vi ser for oss et kort navn som er lett å uttale, og som befolkning og ansatte lett assosierer til de oppgaver som utføres, uttalte politimesteren i Vest-Finnmark, Torbjørn Aas i 2011.

Politimesteren hadde ikke da bestemt seg for hva det nye navnet skulle være, men ba om innspill til nytt navn fra ansatte i politiet, samt organisasjoner som har tilknytning til reindriftsnæringen.

Den daværende lederen i Norske Reindriftsamers Landsforbund, Nils Henrik Sara ytret ønske om at reinpolitiet byttet navn, siden de også skal jobbe med andre saker enn bare reindrifta.

– Jeg føler at reinpolitiet er et negativt navn og politifolkene jobber jo også med andre saker i dag, ikke bare reindriftssaker, argumenterte Sara.

«Luonddupolitiijá» eller «Naturpolitiet» er et navn Nils Henrik Sara foreslo, og som han mente kunne være mer dekkende for det arbeidet denne politiavdelingen utfører.