Reinen mister sine samiske navn

Flere av de samiske språkene er på listen over utdøende språk.

Rein i vidda
Foto: Máijá Holm Balto / NRK

Men også norsk har svært mange ord for ulike typer snø om vi tenker oss om. Derimot er det i norsk ikke like mange ord for rein slik det er på samisk. Innenfor reindrift er det behov for mange termer som veldig treffsikkert forteller om reinens alder, utseende, kjønn og andre særtrekk. Reindriftens fagspråk er samisk.

Les mer på Aftenposten.no