Hopp til innhold

Vil ikke gripe inn i Øyfjellet-saken

Møtet mellom Sametinget og Olje- og energidepartementet førte ikke fram til stort mer enn at de ble enige om å møtes igjen. I mellomtiden sliter reineierne.

Anleggsarbeid ved Øyfjellet

Anleggsarbeidet på Øyfjellet vindpark er under sluttføring. (Arkivfoto)

Foto: Biret Ravdna Eira / NRK

Sametinget har den siste tiden har fått flere henvendelser fra reindriften i Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt om den vanskelige situasjonen de står i på grunn av vindparken på Øyfjellet.

Vindparken er anlagt i Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt i Vefsn kommune på Helgeland.

Reinflyttingen på Øyfjellet lar seg ikke gjennomføre på en tilfredsstillende måte.

Grunnen til det er vanskeligheter med å komme til enighet med eierne av Øyfjellet vindkraftverk om hvordan reinflyttingen skal foregå.

Med bakgrunn i dette har Sametinget hatt møte med Olje- og energidepartementet (OED). Men så langt har det ikke gitt noen løsning, annet enn at partene skal forsøke å møtes igjen.

Sliter på helsa

Nils Anders Appfjell
Nils Anders Appfjell er en ung reineier i Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt.
Han fortviler over den vanskelige situasjonen han, som reineier, er havnet i.
Han er én av de unge i reinbeitedisktriktet, som kjenner det både på kroppen og psyken, at de ikke får samlet reinen for flytting på sedvanlig måte.
HALLVAR BUGGE JOHNSEN

– Reinen har spredt seg, og vi får ikke til å samle den slik at vi kan avvikle en samlet flytting over fjellet. Ei heller ved hjelp av lastebil og ferge. Vi har store utfordringer. Og dette går ut over både helse og økonomi. Vi må jo da bruke helikopter for å samle, og det koster.

– Uholdbar situasjon

Tirsdag var et møte mellom sametingsråd Maja Kristine Jåma og statssekretær Amund Vik i Olje- og energidepartementet.

Hensikten med møtet var å finne en løsning på en låst situasjon der reinen ikke får flytta seg gjennom vindparken på Øyfjellet.

72 vindmøller er satt opp på Øyfjellet, og prosjektet er under sluttføring. En regner med at produksjonen igangsettes der i løpet av første kvartal i år.

Bilder fra Jillen-Njaarke RBD. Fotograf: Anne Utsi.

Reindrifta i Jillen-Njaarka rbd har store ufordringer med å holde reinen samlet under flytting mellom de ulike beiteområdene på Øyfjellet.

Foto: Anne Utsi / Anne Utsi

– Reineierne er veldig frustrerte, og situasjonen er uholdbar. Vi følger opp dette med å ivareta reindriftas interesser i denne saken, sier sametingsråd Maja Kristine Jåma.

Redde det som reddes kan

Situasjonen for reineierne i området ser ut for å være helt låst. Nils Anders Appfjell ser ingen løsning for denne vinteren.

– Hadde vi fått en avtale i land i høst, da hadde vi kunnet flytte med samlet flokk, og da hadde vi ikke behøvd ekstra ressurser, som nå i januar. Men å løse den nå er vanskelig. Vi er altfor sent ute.

Appfjell sier at de nå er kommet så langt at de ikke har så mange måter å løse dette på.

Derfor må vi redde de små flokkene som er, ta vare på de, og gjøre det beste ut av situajsonen gjennom vinteren.

Ifølge reineieren får dermed den låste situasjonen mellom reineiere og utbygger store konsekvenser.

– Jeg har ikke fått slaktet et eneste dyr i vinter. Når reinen sprer seg, og jeg ikke har kontroll, da taper jeg mye penger.

Torstein Appfjell fra Jillen Njaarke ser på annleggsarbeidet i Øyfjellet.

Reineierne kan nå bare skue ut over det som nå er blitt et område med 72 vindmøller. og kilometermed veier. (Arkivfoto)

Foto: Ailin Maria Danielsen / NRK

Ingen rettslig grunnlag for å gripe inn

– Det er ikke grunnlag for Olje- og energidepartementet å gripe inn i Øyfjellet-saken slik den nå står, mener statssekretær Amund Vik i OED.

Årsaken til at departementet ikke vil gripe inn er at departementet ikke har noe hjemmel til det, verken rettmessig eller av andre årsaker.

Det fastholder statssekretæren, og viser til at forholdet mellom vindkraft og reindrift ble inngående vurdert under konsesjonsbehandlingen.

– Det ble gjennomført flere konsultasjoner både med reindriften og med Sametinget. Så ble det også lagt avgjørende vekt på reindriftens egne prioriteringer mellom Øyfjellet og Mosjøen vindkraftverk, og den ene framstillingen av drifta i området. Da ble jo det ene anlegget lagt bort. Og så gikk man videre med Øyfjellet.

– Det er viktig at partene jobber for å komme til enighet. Men det er altså ikke noe rettslig grunnlag for departementet å gripe inn i den saken, understreker Vik.

Amund Vik, statssekretær i Olje og energidepartementet

Statssekretær Amund Vik i Olje og energidepartementet mener det ikke er rettslig grunnlag for å gjøre noe med Øyfjellet-utbygginga.

Foto: Arvid Samland/OED

Hva sier statsråden til påstanden om at regjeringen går inn i en ny Fosen-sak?

– Det er både store, faktiske og juridiske forskjeller på de to sakene. I utgangspunktet er det ingen rettslige hjemler for Olje- og energidepartementet å gripe inn og endre, eller oppheve den konsesjonen som er gitt Øyfjellet. Ingen dom pålegger Øyfjellet å endre sin drift. Sånn som det står nå har vi ikke grunnlag til å gripe inn i en konsesjon som er gitt, og som er prøvd i ulike deler i rettssystemet, avslutter statssekretær Amund Vik.

Torstein Appfjell krysser anleggsveien

Dette var hverdagen for reineierne under byggingen av vindparken på Øyfjellet.

Foto: Biret Ravdna Eira / NRK

Vilkårene ikke fulgt

Sametingsråd Maja Kristine Jåma reagerer på at ikke vilkårene er fulgt under bygginga av dette anlegget.

– Sametingets forutsetning i konsesjonsbehandlinga var at konsesjonsvilkårene skal følges. Det går ut på at reindriftas flytteleier skal sikres. Jeg setter spørsmål ved det hvordan det går an å bygge og gjennomføre tiltak uten at vilkårene er fulgt.

Reineierne i området er frustrerte, og mener situasjonen er uholdbar. Hva vil du si til dem?

– Jeg håper dette er en måte å møte den situasjonen som er nå, at det kommer til en bedring. Nå er jo flyttveiene stengte, og det er jo en veldig dårlig situasjon for reineierne.

Maja Kristine Jåma

Sametingsråd Maja Kristine Jåma har store forventninger til neste møte med departementet, utbygger og reineiere.

Foto: Máret Steinfjell / Sameradion & SVT Sápmi

Vil måtte møtes igjen

Nå ser sametingsråd Maja Kristine Jåma fram til å møte alle parter fysisk i det området der utbyggingen har skjedd.

– Vi blir nå å følge opp saken. Og vi ser fram til å forsøke å få til et felles møte i området. Når det kan skje, er for tidlig å si.

– OED sitt ansvar å rydde opp

I mellomtiden fortviler reineierne i området. For den unge reineieren er det en liten trøst at partene vil møtes.

Men han har store forventninger til at OED griper inn, og tar ansvar for å rydde opp i de utfordringer de er kommet i.

– Vi vil jo ha forutsigbarhet. Å komme til en varig løsning må vi få til. Men det virker som det ikke er interesse for å skjønne seg på reindriftas utfordringer, eller hjelpe oss i den situasjonen vi er i, sier en fortvilet Nils Anders Appfjell.

– Alltid er det snakk om møter og dialog. Men jeg føler at vi ikke kommer så langt med det.

Korte nyheter

 • Čieža ođđa sámi filmma ožžot doarjaga

  Animašuvdnafilbma, musihkka, dokumentárafilbma ja njeallje oanehis filmma ožžot dál Sámi filbmainstituhtas (ISFI) buvttadandoarjaga oktiibuot 2,3 miljon kruvnnu.

  – Eai goassige ovdal leat buvttaduvvon nu ollu sámi guhkesfilmmat go dál, dadjá Anne Lajla Utsi, ISFI bagadalli.

  Dan dieđiha SVT Sápmi.

  Anne Lajla Utsi
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Jobber for steril oppdrettstorsk

  Selskapet Norcod har innført et nytt lysstyringssystem for å påvirke kjønnsmodningen til torsken, og vil begynne å holde hann- og hunnfisk fra hverandre.

  Det skriver Fiskeribladet.

  – I fremtiden, i det lange løp, ser vi på steril torsk. Det kan løse alle problemer med kjønnsmodning. Vi jobber med steril torsk, sier administrerende direktør Christian Riber til Fiskeribladet.

  I slutten av februar fikk Norcod pålegg om utslakting av torsk i til sammen fem merder på tre lokaliteter etter tidligere funn av gytemoden oppdrettstorsk i Meløy.

  I april ble Norcod pålagt å slakte ytterlige to merder.

  Alle nøtene er nå tømt for fisk og skal inspiseres av Fiskeridirektoratet. Selskapet håper å ha en konklusjon innen utgangen av juni.

  Torsk ved Havlandet Marin Yngel i Florø
  Foto: Brit Jorunn Svanes / NRK
 • Báhccavuonas biila ribahan badjel geainnu

  Politiijat leat ožžon dieđu johtolatlihkohisvuođas Sagelvvatnet guovllus Báhccavuona suohkanis.

  Personbiila másii kontrolla, ribahii badjel geainnu ja gopmánii.

  Politiijaid operašuvdnajođiheaddji, Karl Erik Thomassen, lohká ahte okta rávisolmmoš ja golbma máná vuollel 16 jagi ledje lihkohisvuođas.

  – Ii oktage leat duođalaččat roasmmehuvvan, dadjá son NRK:i.

  Go heahteossodagat bohte báikái, de ledje báikkálaččat váldán vára olbmuin geat ledje biillas.

  Politiijain ii leat várohus ahte biilavuoddji lea leamaš vuoddján biilla juhkanvuođas, muhto lohket leat menddo árrat vuos lohkat mii lea rievttimielde dáhpáhuvvan.

  – Fertet vuos gullat biilavuoddji čilgehusa ja jus vejolaš, earáin maiddái.