Reineierne krever en solid økning i den nye reindriftsavtalen

Kravet fra Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) har en økonomisk ramme på 141,65 millioner kroner, en økning på 28,65 millioner kroner i forhold til gjeldende avtale.

Inge Even Danielsen og Anne Mari Glosli

Nestleder i Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) Inge Even Danielsen, overleverte NRLs krav til Statens forhandlingsleder Anne Mari Glosli.

Foto: Landbruks- og matdepartementet

Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) overleverte Staten ved Landbruks- og matdepartementet torsdag 7. januar sitt krav til forhandlingene om Reindriftsavtalen 2016/2017.

Kravet har en økonomisk ramme på 141,65 millioner kroner, en økning på 28,65 millioner kroner i forhold til gjeldende avtale på 113 millioner kroner.

I sitt krav viser NRL til en rekke tiltak som de mener er viktige for å sikre en positiv økonomisk inntektsutvikling i avtaleperioden.

Konkret prioriterer NRL tiltak som bedre skal sikre reindriftens arealer, øke inntektene til reindriftsnæringen, sikre stabile og forutsigbare markedsordninger, samt bedre rammevilkårene for reinbeitedistriktene.

Statens tilbud legges fram onsdag 27. januar, og forhandlingene skal være avsluttet innen 1. mars 2016.