Reindriftsutøvere tiltalt for grovt bedrageri

Statsadvokaten i Troms og Finnmark har tiltalt to reindriftsutøvere fra Finnmark for bedrageri med reintall.

Indre Finnmark tingrett

MÅ MØTE I RETTEN: Tirsdag 12. januar starter rettssaken mot en av de tiltalte.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Reindriftsutøverne skal ha oppgitt færre rein enn de egentlig hadde, og fikk mer støtte fra staten enn de hadde krav på.

En av de tiltalte skal i 2015 ha sendt tilskuddssøknad til Fylkesmannen i Finnmark, der han oppga at han har 289 rein.

Han fikk dermed 178 422 kroner i støtte fra staten. En kontrolltelling det samme året viste derimot at han hadde 401 rein.

Det utgjør en forskjell på 112 reinsdyr fra da søknaden ble sendt i april, til kontrolltellingen høsten det samme året.

– Den tiltalte mener selv han har oppgitt det reelle tallet i søknaden, men at de resterende dyrene har kommet til rette i senere tid, forteller advokat Trond Biti, som forsvarer en av reineierne.

Trond P. Biti

Advokat Trond Biti.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Ifølge Biti blir stridstema i retten hvorvidt rein som har blitt igjen på sommerbeite eller rein som kan ha vandret til nabodistrikter skal telles med i tilskuddssøknaden.

Saken etterforskes bredt

Politiadvokat og aktor Ole-Martin Gurandsrud forteller at påtalemyndigheten har etterforsket saken bredt.

Påtalemyndigheten har sett på de forskjellige scenarioer som kan oppstå mellom sending av søknaden og kontrolltellingen. Blant annet kan reinsdyrene ha dukket opp fra tidligere år, forteller Gurandsrud.

Påtalemyndigheten mener dette er utelukket i dette aktuelle tilfellet og at tiltalte forsettlig har opplyst feilaktig reintall.

Det er tatt ut tiltale fordi antall reinsdyr opplyst i søknaden sammenlignet med antall reinsdyr ved kontrolltellingen var markant større.

Reinerene er tiltalt for grovt bedrageri for de urettmessig har fått utbetalt over 100 000 kroner, opplyser Gurandsrud.

– Strafferammen for saker som anses å være grovt bedrageri kan medføre opptil 6 års fengsel, sier Gurandsrud.

Tirsdag 12. januar skal en av de tiltalte møte i Indre Finnmark tingrett.

På grunn av forsvarsadvokat bytte er saken mot den andre tiltalte flyttet til 22. februar.