Advokat: – Reineiere ruineres hvis staten vinner

Staten krever at en gruppe samer fjerner reinen sin fra et konfliktområde på Finnmarksvidda. Dette nekter reineierne fordi de mener de eier området.

Indre Finnmark tingrett

Reindriftssamer fra Kautokeino møtte staten i Indre Finnmark tingrett fredag.

Foto: Nils John Porsanger / NRK

– De eier området, altså bruksrettigheten til området. Da er det ikke sånn at staten kan begynne å regulere bort rettigheter deres, sier advokat John Jonassen til NRK.

Han representerer reineierne som i dag møtte i Indre Finnmark tingrett. Disse tilhører reinbeitedistrikt 30 B, og gruppen Hanski-siida. De har sommerbeitet i distrikt 26 - Lakkonjarga .

– Ulovlig beite

Bakgrunnen er at fylkesmannen i Finnmark i begynnelsen av januar i år krevde at disse samene måtte drive bort reinen sin fra et område hvor andre grupperinger hadde sin rein. Dette skjedde gjennom en såkalt midlertidig forføyning. Grunnlaget for dette er beitegrenser som fylkesmannen satte sist høst.

Fylkesmannen mener reinen fra Hanski-siidaen beiter ulovlig innenfor området til andre reineiere.

– Denne saken dreier seg om hvorvidt staten kan regulere beitebruken i påvente av en rettighetsavklaring, sier avdelingsdirektør for reindrift hos fylkesmannen i Finnmark, Trond Aarseth.

Konfliktområdet ligger midt på Finnmarksvidda øst for riksvei 92 som går mellom Kautokeino og Karasjok. Her har flere grupper sine vinterbeiteområder, og det har i mange år vært store konflikter. Enkelte ganger har det endt med voldelige oppgjør mellom reineierne. For å unngå dette trakk altså fylkesmannen opp grenser.

– Konkurrentene kan ikke vise til lang tids bruk

– Det er Hanski-siidaen som hele tiden må vise sin uskyld. Motparten har ikke lagt fram et eneste bevis på at de har rettigheter. De andre gruppene som sier de har beiterettigheter, har vært litt her og der. Det er er bare Eira-gruppen som kan vise til kontinuitet, og lang bruk av området, sier advokat John Jonassen.

Artikkelen fortsetter under bildet

Per Henrik Eira (t.v.) og Hans Ole Eira i Indre Finnmark tingrett

Per Henrik Eira (t.v.) og Hans Ole Eira møtte i Indre Finnmark tingrett fredag for å dokumentere sine rettigheter til et område på Finnmarksvidda.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

I Indre Finnmark tingrett i dag la Jonassen fram dokumentasjon som ifølge han viser at Hanski-gruppen og forgjengerne har brukt området siden tidlig på 1900-tallet.

Han viste også til at de konkurrerende reineierne ikke hadde de samme opparbeidede beiterettigheter som sine klienter.

– Disse reineierne har tidligere oppholdt seg langt unna dagens konfliktområde, sa Jonassen i retten.

Han hevdet også staten går inn som ekspropriant på vegne av andre reineiere.

– En kamp alle mot alle

Avdelingsdirektør for reindrift hos fylkesmannen, Trond Aarseth, mener konflikten ikke handler om rettigheter.

– De som driver reindrift i dette området skal ha en forutsigbarhet. De skal vite hvilke beiter de kan disponere i dag, i morgen og neste år slik at de kan planlegge sin reindrift. Når man ikke har beitegrenser så blir det en posisjonering, og en kamp alle mot alle. Det er jo det som har vært situasjonen de siste 20-30 årene med et enormt konfliktnivå. Dette spiser opp næringen innenfra, sier Aarseth til NRK.

Artikkelen fortsetter under bildet

Avdelingsdirektør for reindrift Trond Aarseth

Avdelingsdirektør for reindrift hos fylkesmannen i Finnmark, Trond Aarseth møtte for staten i Indre Finnmark tingrett.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Han sier at andre reineiere som eventuelt også har rettigheter til området, ikke var i retten. Disse utøverne har ikke hatt muligheten til å dokumentere sine rettigheter, sier han.

– Nå er det slik at fylkesmannen ikke kan gi noen rettigheter. Vi sitter ikke på beiteretter som vi kan tildele. Hvis de mener at de har noen rettigheter, så får de gå til retten og få anerkjent disse rettighetene. Det er veien å gå, sier Aarseth.

– Vil være en ruin

Behandlingen av saken startet klokken 9 fredag morgen, og er ventet til å vare fram til klokken 22. Retten skal ta stilling til om fylkesmannens midlertidige forføyning om å drive bort reinen til Hanski-siida skal godtas eller forkastes.

– Det vil være ruin for mine klienter dersom retten ikke gir oss medhold, sier advokat John Jonassen til NRK.

– Dyreplageri, svarer advokaten på spørsmålet om de praktiske konsekvensene for reineierne dersom retten velger å gi staten medhold.

– Dyrene vil bevege seg mellom de ulike grenselinjene, og man vil få en driving gjennom hele vinteren. Dette vil stresse dyrene veldig, simlene vil kanskje tape kalver og man kan risikere større dødelighet i reinflokken, sier han.

Konfliktområdet på Finnmarksvidda

Konfliktområdet er det skraverte feltet. Området ligger øst for riksvei 92 som går over Finnmarksvidda.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK