NRK Meny
Normal

Reineiere har begynt å bruke video og foto for å dokumentere rovdyrdrept rein

Nå er reineierne lei av å ikke bli trodd når de rapporterer om rein drept av rovdyr og rovfugl.

En video filmet av reineier John Tor Gaup.

John Tor Gaup har lagt ut denne mobilvideoen på Facebook. Reineieren mener det er viktig å bruke ny teknologi til å dokumentere dette store problemet.

– Rovdyr som dreper rein er et stort problem for alle reineiere. Det som er et enda større problem er å ikke bli trodd, sier reineier John Tor Gaup fra Karasjok.

Ørnespor i snøen

Sporene i snøen vitner om en hard kamp om liv og død mellom ørnen og reinen.

Foto: John Tor Gaup / Privat

På formiddagen onsdag var han på tur for å sjekke hvordan det står til med reinflokken, som for tiden er på sommerbeite i Krokelvdalen i Snefjord. Det var da han fikk øye på kadaveret.

– Det var en stor rein, og den hadde fått hard medfart av ørnen som drepte den. Av blodsporene så jeg at det har vært en knallhard kamp mellom ørnen og reinen. Blodsporene vistes i en strekning på rundt hundre meter. Flere steder er det spor av vingene som har slått i bakken, opplyser Gaup.

Hvordan vet du at det var en ørn?

– Det ser jeg både av sporene i snøen og merkene på reinen, svarer Gaup.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Ørnemerker under reinskinnet

– Merkene under reinskinnet viser klart at det er ørnen som har vært på ferde, forklarer John Tor Gaup.

Foto: John Tor Gaup / Privat

– Tror ikke at ørnen tar stor rein

Reineieren opplyser at reinbeitedistriktet hans hvert år mister mye rein til forskjellige rovdyr.

Når reinen er på beite på innlandet er det jerv, bjørn og gaupe som er de største truslene. På sommerbeitet ute ved kysten er det ørnen.

Havørn ved Maritime Montering

Reineieren vet ikke om det er havørn (bildet) eller kongeørn som har tatt livet av reinen.

Foto: Bjørn Løkeland

– Dette er tap som merkes. Rovdyrene og rovfuglene gjør direkte innhogg i pengeboka til hver enkelt reineier, forklarer Gaup.

Han sier at det lenge har vært en akseptert sannhet at ørnen kan drepe reinkalver og mindre rein, men det er nesten ingen utenfor reindrifta som tror at den tar større rein.

– Det er veldig surt å ikke bli trodd. Det er tungt å bli kalt for løgner i media, i sosiale media og i offentlige debatter, sier John Tor Gaup.

Økte erstatninger for tap av tamrein

517 reineiere fikk i reindriftsåret 2012/2013 erstatning for tamrein, som man antar er tatt av rovdyr.

Tallet på erstattede dyr har økt fra 19.000 til 23.000. I alt ble det utbetalt 73 millioner kroner i erstatninger, omtrent fire millioner kroner mer enn året før.

– Økningen i erstatningsutbetalinger kan i stor grad tilskrives økt dokumentasjon av rovviltskade på rein i reinbeiteområder i deler av Finnmark og Nordland, sier seksjonssjef Terje Bø i Miljødirektoratet til Rovviltportalen.

Rein drept av bjørn

Gaupe og jerv er de som tar mest rein. Reinen på bildet er drept av bjørn.

Foto: Lasse Erik Gaup / Privat

Det viktigste beslutningsgrunnlaget ved utmåling av erstatning, er antall kadavre som er dokumentert tatt av rovdyr.

I tillegg erstattes det en betydelig mengde rein fordi det vurderes som overveiende sannsynlig at rovdyr er årsaken til at dyrene er tapt.

Selv om det er registrert en økning i antall rein erstattet tapt til kongeørn, er det gaupe og jerv som står for den største andelen av rovviltskadene.