Reineier om klimaendringene: – Vi klarer å tilpasse oss

Reineier Leif Anders Somby tror ikke klimaendringene vil ta knekken på reindrifta.

Leif Anders Somby

SKEPTISK: Reineier Leif Anders Somby mener forskernes frykt er «worst case-scenario».

Foto: Piera Balto / NRK

– Jeg tror ikke dette blir en realitet. Slik jeg har forstått klimaendringene så er det mange momenter og faktorer som spiller inn, sier Somby.

Onsdag fortalte professor Rolf Anker Ims ved UiT Norges arktiske universitet hvordan klimaendringene kan påvirke reinen og reindriften .

– Reinen er tilpasset et arktisk klima, og det er vanskelig å se for seg en reindrift slik vi kjenner den i dag. Vi vil kunne få et klima som ikke er beregnet for den type dyr, sa professoren.

Professor Rolf Anker Ims

KLARER SEG IKKE: Professor Rolf Anker Ims frykter reinen ikke klarer seg i et varmere klima om 60 til 80 år.

Foto: Eilif Andreas Aslaksen / NRK

Han frykter dette kan bety døden for både dyret og reindrifta.

Reineieren fra Karasjok medgir at dette er en skremmende tanke. Han tror reineierne klarer å tilpasse seg en ny situasjon. Somby karakteriserer forskernes framtidsprognoser på følgende måte:

– «Worst case-scenario».

Varmere klima

Omlag en fjerde del av skog og vegetasjon – 10.000 kvadratkilometer – i Finnmark er i løpet av den siste 10-årsperioden ødelagt av lauvmakk (ulike typer bjørkemålere).

Utbruddene av lauvmakken er en konsekvens av et varmere klima i nordområdene.

– De store utbruddene er kanskje noen av de første og største effektene av klimaendringene som vi observerer i det hele tatt i Europa, sa Rolf Anker Ims som på verdensbasis kan mest om denne insekten.

– Må verne om arealene

Nestleder i Norske Reindriftssamers Landsforbund, Per John Anti mener endringene i klimaet aktualiserer vernet om beitearealene ytterligere.

– Derfor må myndighetene bidra til å verne arealene mot nye inngrep slik det har skjedd de 30-40 siste årene. Reindrifta trenger disse arealene i enda større grad, sier Anti.

Onsdag fortalte reineier Iver Per Smuk at bjørkemålerens ødeleggelser blant annet fører til at reinen unngår visse områder.

– Vi ser allerede i dag konsekvensene av et varmere klima, sa han.