NRK Meny
Normal

– Noen øker reintallet sitt

Det er ikke alle reineiere i Finnmark som bryr seg om reduksjonskravet fra myndighetene. Reineier Tor Mikkel Eira synes at det er urettferdig overfor dem som allerede har redusert flokken sin.

Det er ikke alle reineiere i Finnmark som bryr seg om reduksjonskravet fra myndighetene. Reineier Tor Mikkel Eira synes at det er urettferdig overfor dem som allerede har redusert flokken sin.

Se video

– Jeg blir bekymret. Det hjelper jo ikke at jeg reduserer reintallet, når andre øker sitt reintall tilsvarende, sier Tor Mikkel Eira i Karasjok.

Han er en av dem som har fulgt kravet fra myndighetene, og redusert flokken sin. Han kjenner til flere som ikke har gjort det samme, heller tvert imot.

– Jeg vet at noen har økt reintallet etter at reduksjonsplanen trådte i kraft, sier han.

Reintallet i Norge skal ned med 31.000 rein, og det er spesielt Finnmark som berøres. Reindriftsutøvere i Vest- og Øst-Finnmark har 75 prosent mer rein enn det som staten har satt som maksantall dyr.

Staten har bestemt at nesten alle reineiere i Finnmark må redusere flokkene sine med mellom 39 og 49 prosent for å få bukt med problemet.

NRL vil ikke straffe noen

Ifølge reindriftsloven og reindriftsavtalen mellom staten og næringen, kan myndighetene sanksjonere overfor utøvere som ikke følger kravet. Blant annet ved å holde tilbake økonomisk støtte, som for eksempel produksjonsstøtte, kalvestøtte og rovdyrserstatning.

Nestleder Per J. Anti i NRL

Nestleder Per J. Anti i NRL vil at staten skal snu i reduksjonsprosessen.

Foto: Juliane Kravik / NRK

Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) har ingen planer om slike sanksjoner overfor utøvere som velger å ignorere kravet fra myndighetene.

– NRL skal ikke foreta seg noe der. Vi vil heller arbeide for å få staten til å snu i sine planer om tvangsslakting, som vi har sett i media de siste dagene. Reindriftsutøvere er fremstilt som kriminelle og at tvangstiltak må til, sier nestleder Per J. Anti i NRL.

Staten redd for sabotasjer

NRK Sápmi kunne denne uken avsløre at reindriftsforvaltningen har foretatt en egen risikoanalyse i forbindelse med reintallreduksjonen i Finnmark.

I dokumentet som er unntatt offentlighet, fremkommer det at myndighetene ikke tror at distriktene av eget tiltak vil gjennomføre reduksjonsplanene, og at reineiere kan tenkes å sabotere reduksjonen. I tillegg skriver forvaltningen at tvangstiltak som tvangsslakt, vil være nødvendig.

Reindriftssjef Jan-Yngvar Kiel uttalte til NRK denne uken at han ikke ønsket å la seg intervjue om dokumentet da det er ment for intern bruk.

Etterlyser handling

Reineier Tor Mikkel Eira i Karasjok tror ikke at ting blir bedre uten at noe blir gjort.

– Beitene blir ikke bedre fordi reintallet forblir like høyt som før.