Reineier: – Reinflokk innestengt for å dø

Selv om enorme snømengder har låst vinterbeitene, så nekter myndighetene Aslak Mathis Turi å flytte reinsdyrene sine ut av området.

Aslak Mathis Turi ved reinflokken

REIN TRENGER BEITE: Reineier Aslak Mathis Turi mener rein er avhengig av beite. Kun fôring av rein er ikke en god løsning når det blir krise i næringen.

Foto: Johan Ánte Utsi / NRK

Loga sámegillii.

Den norske regjeringen har bevilget 32,7 millioner kroner til reindriften for å hjelpe næringen ut av beitekrisen. Helikoptre flyr kontinuerlig gule sekker med 800 kg pellets til reineiere som har søkt om hjelp til å fôre reinen.

Utmagret rein

REIN SOM SULTER: Aslak Mathis Turi må fôre reinflokken flere ganger hver dag. På bildet er en siidaens avmagrede simler, som er så tynn at ribbeina stikker ut.

Foto: Johan Ánte Utsi / NRK

Men dette er ikke nok, mener reineier Aslak Mathis Turi. Han tilhører en av de siidaene som er hardest rammet av krisen.

Reinsdyrene trenger også tilgang til naturlig beite for å overleve.

– Avmagrede rein som får pellets uten tilgang til beite vil få vannansamling i magen. Jeg har sett flere rein dø på grunn av dette, sier Turi.

Rein kan overleve uten beite

Fylkesmannen i Troms og Finnmark derimot, mener rein kan overleve i et område uten beitetilgang.

Sunna Marie Pentha

BEITE IKKE NØDVENDIG: Reindriftssjef Sunna Marie Pentha har rådført med Mattilsynet og kommet frem til at rein klarer seg kun med fôr.

Foto: Skype

– Vi har rådført oss med Mattilsynet. De sier at reineierne har mulighet til å fôre reinsdyrene i eget vinterområde, selv om naturlig beite er utilgjengelig, sier reindriftssjef Sunna Marie Pentha.

Aslak Mathis Turi er uenig.

– Enkelte dyr beiter kun det som vokser i naturen og de sulter når tilgangen til beitene låser seg, sier han.

Turi mener at tilvenning til pellets må gjøres når reinen er i god form. Noen rein vil ikke spise pellets før de er avmagret og svært sulten, men da vil ofte ikke magen tåle denne overgangen. Derfor er det viktig med litt naturlig beite til de svakeste reinsdyrene.

– De sterkeste klarer som regel å grave seg ned til beitet, og de vil overlate beitegropene til de svakeste dyrene, mens man gir tilleggsfôr til flokken, sier Turi.

Innestengt i vinterområde

Tidligere i vinter opplevde han og de andre reineierne Bošmmit- og Heavvoávžži-siida at beitene i deres tildelte vinterbeiteområde låste seg fullstendig på grunn av enorme snømengder.

Derfor flyttet de reinen til et annet område, Gavdnjemaras, hvor snøforholdene var bedre.

Dette er et område som de tradisjonelt har benyttet på slutten av vinteren, men i år grep Fylkesmannen inn og ba siidaen om å flytte reinsdyrene vekk fra dette området.

Fylkesmannen skriver i et brev til siidaen at de bryter bruksreglene som ble vedtatt i 2018, fordi området nå tilhører en annen siida.

Videre skriver Fylkesmannen at dersom siidaen ikke flytter flokken tilbake til deres egen beitesone, så vil de bli straffet med tvangsmulkter på kr 4 pr. rein.

Aslak Mathis og siidaen hans måtte derfor flytte reinsdyrene tilbake til vinterområdet hvor det ikke er tilgang til beite.

Ikke fornøyd med beitegrensene

Turi mener at de er blitt overkjørt av myndighetene i denne saken. Da nye bruksreglene ble vedtatt, tok ikke Fylkesmannen hensyn til siidaens anbefalinger om hvor vinterbeite-grensene skulle settes.

– Det er merkelig at den eldste siidaen må vike og flytte fra området, selv om det resulterer i at vi med overlegg dreper flokken vår, sier Turi.

Rein sultet ihjel

REINDØD: Aslak Mathis Turi anslår at hundrevis av rein døde av sult.

Foto: Johan Ánte Utsi / NRK
Áslat Máhtte Turi lea govven máŋga bohcco mat leat jámas nelgon. / Aslak Mathis Turi har tatt bilder av mange rein som har sultet ihjel.

Før de nye bruksreglene trådte i kraft var området definert som felles vinterbeiteområde, uten klare grenser mellom de forskjellige distriktene.

Reindriftssjefen er ikke enig i at de nye bruksreglene er årsaken til beitekrisen i området.

– Det er ikke bruksreglene som har forårsaket krise for dem og de andre siidaene, men det tykke snølaget, sier Sunna Marie Pentha.

Enorme snømengder

Aslak Mathis og de andre reineierne i siidaen har skrevet et brev til Fylkesmannen hvor de beskriver beitesituasjonen.

Les også: Reineier Aslak Mathis Turi mistet nattesøvnen

«Vinteren startet veldig bra med gode beiter og rolig beiting helt til jul. Da begynte snømengdene å bli til et problem og reinen begynte og trekke opp fra dal og skogsområdene på grunn av delvis låste beiter forårsaket av snøen.»

Snøbygene fortsatte i januar og februar.

Siidaens vinterområde består av dal og flate fjellpartier. De enorme snømengdene kombinert med vind fra forskjellig retninger har pakket området ned med snø. Det førte til at flokken ikke lenger hadde tilgang til beite.

LANGE AVSTANDER: Bošmmit og Heavvoávžži-siida har en lang trasé de må transportere fôrsekkene.

Siidaen foreslo en løsning

I brevet beskriver de også en løsning slik at flokken får tilgang til beite.

«Vi vet at det finnes masse ledige beiter lenger vest fra vårt område og Kautokeino, hvor vi lett kunne berget flokken vår med kun tilleggsforing, uten at andre siidaer tar skade av det.»

Selv om reindriftssjefen har vurdert tiltak for å oppheve beitegrensene, så valgte hun å følge Mattilsynets råd.

– Vi forstår at siidaen har hatt krise over lengre tid, men krisen forflyttet seg også til andre siidaer, også til området hvor Turi hadde flyttet reinen sin. Dette førte til at de andre siidaene trengte de samme beitene. Vi har derfor bestemt å gi krisehjelp til alle som har behov for det, sier reindriftssjef Sunna Marie Pentha.

Korte nyheter

 • – Goavddis gullá sámi álbmoga doložiidda

  Sámi vuorkádávviriid musea jođiheaddji Jelena Porsanger dovdá ahte lea riekta go Paul-Andde goavddis addo Sápmái. – Goavddis gullá sámi álbmoga doložiidda, ja dovdo áibbas riekta ahte leat sápmelaččat ieža geat hálddašit kulturárbbi áimmahuššet ja gaskkustit dieđuid min doložiid ja otná dili birra, lohka Jelena Porsanger. Musea lea nai bargame stuorebuš čájáhusain mat leat min 50 jagi ávvudoalut Dat ráhppu beassážiid ja namma lea «sámi rumbbuid máhcaheami ruoktot», muitala Porsanger. Geahča olles jearahallama dá.

  Sámi vuorkádávviriid musea jođiheaddji Jelena Porsanger lea movttet go Paul-Andde goavddis addo Sápmái. 
 • Marit Meløy styreleder for RiddoDuottarMuseat

  Sametingsrådet har oppnevnt Marit Meløy som styreleder for Stiftelsen RiddoDuottarMuseat, det skriver avisen Ságat. Som varamedlem ble Ol Johan Gaup oppnevnt for samme periode. Marit Meløy (43) er ansatt i Karasjok kommune som prosjektleder for «Framtidens Karasjok», skriver avisen.

  Marit Eira Meløy
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Čalmmustahttet vealaheami 

  NRK Super čalmmustahttá ja čilge mánáide jahkásaččat juogalágan fáttá man birra soaitá váttis hupmat. Dán jagi leat fáddábeaivvit vealaheami birra. – Buot olbmuin Norggas, maiddái sápmelaččain, galgá leat vuoigatvuohta eallimii gos sin etnalašvuohta, giella ja eallinvuohki dohkkehuvvojit. Dat galggašii leat diehttelas, lohka Sámediggepresideantta Silje Karine Muotka dán videos. Ja dáppe ges gávnnat eanet sisdoalu dán fátta birra.