Reineier: – En fordel for næringen hvis andre får vite hvor mange rein hver enkelt har

Etter samisk tradisjon skal ikke en reineier fortelle hvor mange rein han har. Ung reineier godtar at dette endres.

Anders Nils Klemetsen Eira

JA TIL FORSLAGET: Reineier Anders Nils Klemetsen Eira har ikke noe i mot at andre reineiere får vite hvor mange rein han har.

Foto: Mattis Sara Wilhelmsen / NRK

– Det er i orden at reintallene er tilgjengelige internt i næringen. Da vil vi i forbindelse med reintallsreduksjon kunne se hvor vi kan redusere, sier reineier Anders Nils Klemetsen Eira (34) til NRK.

Regjeringen foreslår at reintallet til hver enkelt reindriftsutøver skal være tilgjengelig i samme siidaandel, siida og distrikt. Dette er nødvendig på grunn av intern usikkerhet om andres reintall.

– Jeg trenger ikke å vite hvor mange rein naboen har, men dette kan være viktig for forvaltningen av næringen, mener Eira.

– Unødvendig

5. april 2017 ble Forslag til endringer i reindriftsloven sendt ut på høring. 88 offentlige institusjoner, lag, foreninger, firmaer og enkeltpersoner kom med høringsuttalelse.

Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) mener lovforslaget er unødvendig.

Ellinor Marita Jåma følger høyesterettsbehandlingen av Sara-saken

MOT LOVFORSLAGET: NRL-leder Ellinor Marita Jåma.

Foto: Mathis Eira / NRK

Organisasjonen skriver i sin høringsuttalelse at loven allerede inneholder bestemmelser som sikrer at reintallet er kjent internt. Derfor er det unødvendig med ytterligere lovendring med samme innhold.

– Vi er skeptisk til at man skal få tilgang til reintallene, men samtidig vet vi at det er flere distrikter som ønsker dette og åpenheten om reintallet kan være bra for næringen, sier NRL-leder Ellinor Marita Jåma til NRK.

– Vil føre til interne konflikter

Etter gjeldende reindriftslov er antallet reinsdyr per reineier unntatt offentlighet.

Da NRK Sápmi i 2014 publiserte reintallene for alle reineiere i Finnmark og Nord-Troms, skapte det reaksjoner.

Opplysninger... om enkeltpersoners reintall og deres personlige forhold er underlagt taushetsplikt, med mindre noe annet følger av lov.

Lov om reindrift (reindriftsloven)
Marit Kirsten Anti Gaup, Arbeiderpartiet

NEI TIL ÅPENHET: Sametingsrepresentant Marit Kirsten Anti Gaup (Ap).

Foto: Erica Johansson / NRK

– Offentliggjøringen kan føre til interne konflikter, nå som alle vet hvor mange rein alle har, uttalte sametingsrepresentant (Ap) og reineier, Marit Kirsten Anti Gaup.

Sametingsrepresentanten mener dette bryter med samiske tradisjoner.

– Det er akkurat som om jeg hadde spurt deg om hvor mye penger du har i banken. Hadde du svart på det? spør hun.

Den unge reineieren er enig.

– «Hvermannsen» trenger ikke å vite hvor mange rein den enkelte reineier har, understreker Eira.

Gaup sier hun blir provosert av regjeringens lovforslag.

– Dette er nok et ledd i forsøket på å detaljstyre næringen, mener hun.

– Tidene har forandret seg

Advokat John Jonassen i Advokatfirmaet Jonassen AS mener at åpenhet om reintall er rett vei å gå.

Advokat John Jonassen

VIL HA ÅPENHET: Advokat John Jonassen.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Samisk «tradisjon» har vært ikke å opplyse om reintall. Tidene har forandret seg. Reindriften er etter hvert blitt vant med å opplyse reintall i reindriftsmeldingen, skriver Jonassen.

Han argumenterer med at mange steder er det fremdeles ubalanse mellom reintall og tilgjengelige beiter.

– Dette tilsier mer åpenhet rundt reintall, mener advokaten.