Reineier: – Det er ikke for sent, det er fortsatt mulig å stoppe

Klar tale fra demonstrantene mot planene for vindkraftverk i Trøndelag. En av de var reineier Maajja-Krihke Bransfjell som kjemper for fremtiden sin.

Maja Krihke Bransfjell holder apell

FORSVARE: Maajja-Krihke var blant dem som holdt appell under demonstrasjonen mot TrønderEnergi i Trondheim. Etter appellen joiket hun «Stokkfjellet» som er et område utsatt for vindkraftverk.

Foto: Morten Andersen / NRK

Det dårlige været satte ikke en stopper for demonstrantene som i dag møtte opp for å demonstrere mot de planlagte vindkraftverkene i Trøndelag.

– Det er ikke for sent, det er fortsatt mulig å stoppe anleggsarbeidet.

Det sa den unge reindriftssamen Maajja-Krihke Bransfjell under sin appell under dagens demonstrasjon mot TrønderEnergi, som vil sette opp vindturbiner.

TrønderEnergi tok ingen sjanser og hadde bevoktet inngangen til lokalet.

Vindmøllemotstandere på demostrasjon

MOTSTAND: Demostrantene var klare til å ta imot dem som skulle delta på generalforsamlingen for TrønderEnergi.

Foto: Morten Andersen / NRK

Kjemper for fremtiden sin

Maajja-Krihke Bransfjell hører til reinbeitedistriktet Gåebrien Sijte. I dag møtte hun opp for å forsvare Stokkfjellet mot planene om vindkraftverk i området. Bransfjell forteller at Stokkfjellet er et viktig kalvingsområde som er sterkt utsatt.

– Denne saken betyr veldig mye for meg. Jeg har lyst til å drive med reinsdyr. For min generasjon og fremtidige generasjoner er det viktig å få bevare de områdene vi har.

Reinkalv og simler

AVSKY: Bransfjell forklarer at reinsdyra kommer til å avsky og unngå områder der det bygges vindmøller. Samtidig som veier og stress kommer til å påvirke dyra.

Foto: NINA

Bransfjell ber TrønderEnergi lytte på folket.

– Jeg håper at demostrasjonen kan sette et inntrykk, at dem tenker seg om. Jeg blir bekymret om dem ikke gjør det. For denne saken betyr veldig mye, for veldig mange. Om de velger å ignorere og overkjøre går de jo i mot det folket ønsker.

– Noen har sovet i timen

Styreleder for TrønderEnergi Per Kristian Skjærvik forklarer at de planene som er blitt vedtatt og investert i, vil bli gjennomført. Men at de skulle vært litt grundigere i starten.

Per Kristian Skjærvik

Styreleder i TrønderEnergi Per Kristian Skjærvik.

Foto: Aksel Kroglund Persson / NRK

–Vi skulle nok ha vært grundigere i starten og det er kanskje noen som har sovet i timen. Men når vi har kommet så langt så er vi nødt til å gjennomføre det som vi har fått konsesjon til av statlig myndigheter.

Mens flere av deltakerne på generalforsamlingen unngikk demonstrantene og gikk inn bakdøren, gikk styrelederen Per Kristian Skjærvik inn hovedinngangen og fikk med seg av demonstrasjonen.

Oppføring av vindmøller i Haraheia, Roan

VINDMØLLER: I dag mens demonstrasjonen i Trondheim pågikk kunne TrønderEnergi sette i gang arbeidet med utbyggingen av vindkraftverk på Frøya.

Foto: Ole Martin Wold / Fosen Vind

– Det virket veldig stille og rolig, det var noen som henvendte seg til meg. Men dem sang litt og det er bra folk fikk lov til å uttrykke sine meninger. Folk skal jo få lov til å være imot vindmøller.