NRK Meny
Normal

Reineier på Saltfjellet: – Vi presses fra alle kanter

I natt ble nye reinsdyr påkjørt. Så langt i vinter er mer enn 200 av drept av toget. Om noen år kan ny gruve midt i det beste vinterbeiteområdet true framtida for reindriftsfamiliene på Saltfjellet.

Per Ole Oskal (f.v.), Ante-Biete og Mina

USIKKER FRAMTID: Per Ole Oskal er leder i Saltfjellet reinbeitedistrikt. Her er han fotografert i 2011 sammen med Ante-Biete og slektningen Mina. Hverdagen er preget av påkjørsler og kampen mot ny gruvedrift i det viktigste vinterbeiteområdet.

Foto: Anita Borkamo / NRK

– Motvinden pisker fra alle kanter akkurat nå. Det er et voldsomt press, sier Per Ole Oskal til NRK.

I natt kom nok en melding fra NSB om at reinsdyr var påkjørt i Lønsdalen i Saltdal. Lederen i Saltfjellet reinbeitedistrikt har fått mange slike.

– Det tærer på. Skikkelig, sier Oskal på telefon.

Kinesisk gigant vil ha landet

China National Bluestar er imidlertid en enda tøffere motstander enn NSB for Per Ole Oskal og reindriftsfamiliene i Nordland. Det kinesiske selskapet eier Elkem. På sin egen nettside beskriver det selv slik:

«Elkem er et av verdens ledende selskaper innen miljøansvarlig produksjon av metaller og materialer.»

I oktober sendte selskapet en søknad til Næringsdepartementet om ekspropriasjon av rettigheter for utvinning av kvartsforekomst i Nasafjell i Rana kommune. Ekspropriasjon betyr at noen om nødvendig med tvang, blir fratatt eiendom eller rettigheter mot erstatning.

Siden 2003 har Elkem brukt omlag 30 millioner kr på kartlegging og testing.

– Analyser gjort så langt tyder på at Nasa-kvartsen har en høy renhetsgrad som gjør den egnet for Elkems egne silisiumverk og at Elkem Solar kan bruke kvartsen i sin produksjon, redegjorde Elkem overfor Sametinget da de presenterte planene sine i februar i 2016.

Her i Nasafjellet ved svenskegrensen på Saltfjellet er det Elkem vil ta ut kvarts

NASAFJELL: Her er området hvor Elkem vil starte gruvedrift. Nasafjellet i Rana kommune ligger ved svenskegrensen. Ifølge Elkem viser tester at Nasa-kvarts kan brukes til å produsere silisium til elektronikk, solceller og silikoner.

Foto: NGU

Regjeringen har sagt ja

Noen dager før denne presentasjonen i fjor hadde allerede regjeringen sagt ja til utvinning av kvarts i Nasafjell.

– Departementet legger også til grunn at det skal være dialog mellom tiltakshaver og berørte reinbeitedistrikter og samebyer for at reindriftsinteressene skal bli ivaretatt, skrev «sameminister» Jan Tore Sanner i pressemeldingen.

Lederen i Saltfjellet reinbeitedistrikt synes ikke dialogen har vært god nok.

– Før regjeringen sa ja til utvinning ble det ikke tatt hensyn til konsekvensene for oss. Det var rett og slett ikke gjort gode og grundige nok utredninger som avdekket hvor alvorlig disse inngrepene vil være for oss. Her ligger vårt viktigste vinterbeiteland, og gruvevirksomhet der betyr et være eller ikke-være for oss, sier Per Ole Oskal til NRK.

Ny rapport: «Svært stor negativ»

Manglende reindriftsfaglig utredning i forkant av regjeringens avgjørelse førte til at reineierne på Saltfjellet ba om en ny gjennomgang. NRK omtalte innholdet i den ferske rapporten lørdag :

– Samlet er virkningen for reindriften av å etablere et industriområde i midten av et svært viktig beiteområde og etablering av veier over sentrale flyttleier svært stor negativ.

Nå håper Per Ole Oskal at den nye utredningen kan føre til at Elkems krav om ekspropriasjon stanses umiddelbart.

– Mister vi dette området også kan det føre til dramatiske konsekvenser for oss. Mange blir dessverre nødt til å forlate næringen. Vi er allerede presset fra før, og jeg ber innstendig om at regjeringen stopper gruveplanene, sier han.

Elkem: – Lite fruktbar

I slutten av november møtte Elkem sametingsråd Silje Karine Muotka i Oslo. Av møtereferatet som er skrevet av selskapet heter det:

«Elkem presiserte at ekspropriasjon ble søkt for å sikre tilgang til området dersom det ikke kom i stand avtale med reindriften...»

I referatet bekreftes også at kontakten med reindrifta oppfattes som vanskelig:

«Det har imidlertid vist seg vanskelig å ha en fruktbar dialog med reindriften, først fordi norske og svenske reindriftsinteresser har motstridende og dernest – og viktigst – at Saltfjellet Rbd. brøt ut og engasjerte egen sakkyndig (Nellemann).»

Elkem gir også uttrykk for misnøye med at reinbeitedistriktet ikke diskuterte mandatet for den nye utredningen med dem:

«En ikke felles utredning fremholdt Elkem var lite fruktbar ettersom man da ikke ville få en forsvarlig analyse fordi reindriften må ses opp mot kvartsbruddets driftsplan. Hvis man ikke koordinerer slik, mister man muligheten til å undersøke om driften kan tilpasses ytterligere til reindriften. En skjønnssak vil i praksis komme etter oppstart og retten vil ikke fastsette avbøtende tiltak, kun pengemessig kompensasjon.»