Hopp til innhold

Reineier fortvilet over påkjørslene på jernbanen

– Det gjør meg veldig trist, sier Olof Anders Kuhmunen om dyrepåkjørslene langs Nordlandsbanen.

Reinpåkjørsel

Reinpåkjørsel på Saltfjellet tidligere denne uka.

Foto: Andreas Trygstad / NRK

I slutten av november Kvalforsbrua mellom Eiterstrøm og Mosjøen på Helgeland, ble det drept til sammen 106 reinsdyr over tre dager.

Etter det har det gått slag i slag med påkjørsler både i Grane, Vefsn og sist da et persontog kjørte søndag på 80 rein sør for Lønsdag i Saltdal kommune.

Bare i år har Saltfjellet reinbeitedistrikt mistet 150 reinsdyr til togtrafikken. Reineier Olof Anders Kuhmunen har drevet med reindrift i over 50 år, og mener situasjonen er tung å bære.

Olof Anders Kuhmunen

Reineier Olof Anders Kuhmunen

Foto: Klemet Anders Sara / NRK

Jeg har tenkt over dette, hvordan er det at livet vårt ble slik, undrer Kuhmunen seg.

Det gjør meg trist. Jeg tenker på de unge som skal jobbe med dette, for dem er dette forferdelig og de tar det tungt.

Hva må gjøres?

– Et gjerde må bygges, for det er det som fungerer best, fastslår han.

– Tragisk det vi ser

Fylkesmannen i Nordland Hill-Marta Solberg ser alvorlig på situasjonen langs hele Nordlandsbanen, særlig i Vefsn og Saltfjellet.

Hun sier at saken er gjenopptatt med sentrale myndigheter for å peke på problemet.

– Vi har tatt initiativ både tidligere år, men også nå når vi har sett omfattende og forferdelige påkjørsler med store tap av dyr.

Solberg mener det er tragisk det de er vitne til har skjedd.

Hill-Marta Solberg

Fylkesmann i Nordland Hill-Marta Solberg

Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

– Vi har tillatt oss å si til samferdselsministeren at vi mener gjerdebygging er det viktigste tiltaket.

Solberg sier at man får aldri gjerde langs hele Nordlandsbanen, men det er viktig å starte på de mest utsatte stedene.

Skal bygges gjerde i Vefsn, men ikke i Saltdal.

Bane NOR har nå fått på plass finansiering i budsjettet til Bane NOR slik at de kan gå i gang med byggingen med det 25 kilometer lange gjerdet, som skal gå mellom Lakseforstunnellen og Mosjøen hvor de fleste av ulykkene har skjedd. Dette skal bygges over to år.

Banesjef Thor Brækkan, Ofotbanen

Banesjef Thor Brækkan

Foto: Jernbaneverket

Men ingen gjerder er tiltenkt i Saltdal.

– Det er ingen vedtak om å bygge gjerder i Saltdal foreløpig, vi vil vurdere det med utarbeidelse av handlingsplan som kommer på nyåret, sier banesjef i Bane NOR Thor Brækan.

Bane NOR holder på å lage en handlingsplan for dyrepåkjørsler, 2018-2021 der er det skal vurderes videre tiltak mot dyrepåkjørsler.

Er det andre tiltak man kan foreta seg?

– Vi er allerede inne med økonomisk støtte av flytting av rein. Vi vil se på bruk av ny teknologi framover for å kunne registrere eller overvåke rein langs jernbanesporet, hvor økt bruk av gps kan være ett av flere alternativer. Og så er det viktig med tidlig varsling når reinsdyrene er langs jernbanen, slik at vi kan sette ned hastigheten.

Korte nyheter

 • Suoma presideanta giitalii Norgga Nato-čoahkkimis

  Maŋŋágo Nato mearridii bovdet Ruoŧa ja Suoma suodjalusovttastusa lahttun, dollui oktasaš preassačoahkkin. Suoma presideanta Sauli Niinistö giitalii Norgga ja Danmárkku.

  – Giittán davveriikkalaš ustibiideamet. Dii lehpet dorjon min ja dat lea hirbmat dehálaš. Proseassa ii leat leamaš nu álki Supmii dahje Ruŧŧii. Davveriikkain lea olu oktasaš ja dál lea dorvopolitihkka maid oktasaš. Davveriikkalaš ovttasbargu nanosmuvvá dáinna, dajai Sauli Niinistö.

  NATOs toppmøte i Madrid
  Foto: Henrik Montgomery / TT / NTB
 • Bivdá njeallje ja vihtta jagi giddagasduomu

  Áššáskuhtti bivdá vihtta ja bealle jagi giddagasduomu Hamar-albmái, njeallje ja bealle jagi Deanu ovddeš IT-jođiheaddjái njihtanáššis mii dán vahku lea dollon Hamara diggegottis. Guktot leaba áššáskuhtton roavva korrupšuvnnas, groavva ekonomalaš beahtolašvuođas ja groavva vearrobeahtolašvuođas. Guktot leaba mieđihan ráŋggáštussiva.

  Tana-svindelen. Rettssak Hamar, dag 2.
  Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK
 • Vijmak bessin vuosádusáv rahpat

  Gålmmå jage lij Árrana dávvervuorkká giddidum. Valla uddni de bessin ulmutja oasev válldet gå uvsajt vat rahpin, ja gåhttjun rahpamij vuosádusás mav gåhttjum li «Oasátja viesodum iellemijs».

  Dát vuosádus lij dájda ja gálvo Nasjonala guovdátjis "Outsider Art" Oarjje Råmså dávvervuorkás, ja j Árrana ietjas tjoahkkes ja gåvåjs. Duodden aj gåvå ja dájdda Hans Ragnar Mathisena (Keviselie) stuorra tjoahkkes mij la Árrana vuorkán.

  Sivvan gå Árrana dávvervuorkká l læhkám giddidum, le gå dávvervuorkká ietjas lanjájt ådåstuhttám ja ietjájduhttám la, ja duodden aj gå Árran la dájddavuorkáv danga lahkusij tsieggim.

  Vuosádusrahpam 2022 Árranin.
Utstillingsåpning Árran 2022
  Foto: Sander Andersen / NRK