NRK Meny
Normal

Reintallet reduseres med fem prosent

Reindriftsstyret går inn for reduksjon i reintallet, men kun med fem prosent det første året.

Reindriftsstyret

Reindriftsstyret hadde møte i Tromsø på tirsdag. Styret består av: Fylkesmann Inge Ryan, reineier Alf Johansen, fagsjef Magnhild Melandsø, bonde Liv-Julie Wågan, reineier Berit marie P. E. Eira, reineier Berit Oskal E. Eira, og reineier Jon Anders Mortensson. I tillegg til vararepresentanter for hvert medlem.

Foto: Piera balto / NRK

– Vi har gått med på en reduksjon i reintallet på fem prosent, forteller Alf Johansen i reindriftsstyret til NRK Sápmi.

Alf Johansen

Medlem i reindriftsstyret Alf Johansen.

Foto: NRK

Det betyr at Reindriftsstyrets flertall vedtok å gjennomføre den forholdsmessige reduksjonen i reintallet som landbruks- og matdepartementet har gått inn for, selv om det ikke ble helt på samme måte som departementet hadde gått inn for, over 40 prosent i enkelte områder.

Et knapt flertall i styret gikk inn for en reduksjon på fem prosent, med fire mot tre stemmer. Styremedlem fra Porsanger, Alf Johansen, var tunga på vektskåla. Det betyr at første året skal det reduseres med fem prosent og resterende prosent skal fordeles over to år i 2014 og 2015.

Fryktet inngrep fra departementet

– Om vi ikke vedtatt reduksjoner i reintallet i dag, så frykter jeg at departementet hadde igangsatt tiltak som vi i reindrifta absolutt ikke kan leve med, forteller Alf Johansen.

På møtet styret hadde i Alta i januar, besluttet de å utsette vedtakene i alle siida-andelene, utenom de som berørte medlemmene i styret, som dermed var inhabile. Nå blir det altså reduksjoner, men i første omgang ikke i den omfatning som departementet hadde vedtatt.

Fornøyd styreleder

Styreleder Inge Ryan er fornøyd med at prosessen er kommet i gang.

– Vi har lagt opp en plan nå for tre år. Vi skal starte litt forsiktig, så vi sammen med næringen kan få reintallet ned til et tall som er enda mer bærekraftig enn det det er i dag, sier Ryan.

Inge Ryan

Styreleder i reindriftsstyret Inge Ryan.

Foto: Piera Balto / NRK

Han tror også at Landbruks- og matdepartementet vil være fornøyd med styrets vedtak.

– Vi har fått i oppdrag av departementet å redusere reintallet så det er i samsvar med det beitegrunnlaget som fins. Departementet vil være fornøyd med at vi nå er i gang, mener Ryan.

Skal evaluere prosessen

Reindriftsstyret har vedtatt å evaluere reduksjonen som er vedtatt i år ved årets slutt.

– Etter dette skal vi undersøke de reintallene som er satt for de enkelte reindriftsutøvere. Om det viser seg at det medfører konsekvenser vi ikke kan godta, så må reintallet vurderes på nytt, slår Alf Johansen fast.

Styreleder Ryan stiller seg positiv til evalueringen reindriftsstyret vedtok.

– Jeg er fornøyd med at styret har sagt at vi skal ha et overvåkent blikk på hvordan dette kommer til å fungere. Og at vi skal evaluere dette arbeidet i løpet av de neste to årene, sier Ryan.