NRK Meny
Normal

Reduksjonsvedtak i reindrifta utsettes

Reindriftsstyret har besluttet å utsette de fleste sakene om pålegg om forholdsmessig reduksjon av reintall.

Reindriftsstyret

Reindriftsstyret på møte i Alta i dag.

Foto: Liv Inger Somby / NRK

Jon Anders Mortensson

Medlem i reindriftsstyret Jon Anders Mortensson

Foto: Joar Elgåen / NRK

Reindriftsstyret gikk gjennom hver enkelt sak på sakslista og utsatte de fleste sakene, sak for sak. 122 av 126 saker ble dermed utsatt.

Styret legger til grunn at menneskeligehensyn må taes hensyn til først.

– Når man skal gjennomgå en så stor omstilling uten å ta hensyn til den menneskelige biten, så er det alvorlig, sier reindriftsstyremedlem Jon Anders Mortensson til NRK Sápmi.

Møte i Alta i dag

Reindriftsstyret har møte i Alta akkurat nå. Lederen i styret Inge Ryan var innstilt på å behandle reduksjonene på møtet i dag.

Inge Ryan

Leder i reindriftsstyret Inge Ryan.

Foto: Liv Inger Somby / NRK

– Reinbeitedistriktene må ta seg i nakken og selv bestemme reintallet, mener Ryan.

Ryan er skuffet over at distriktene selv ikke har tatt initiativ, slik at reindriftsstyret nå må ta jobben å bestemme reintallet i fylket.

– Hvorfor utsettes vedtaket?

– Dette har med en av de største omstillingsprosessene i reindrifta å gjøre. Det har med mennesker å gjøre, og vi må ha et tilbud til de som eventuelt skal ut av næringen. Det elementet må på plass, fastslår styremedlem og reineier Jon Anders Mortensson.

Sametinget også i mot

Sametinget kom med en henstilling tidligere i dag ved rådsmedlem Ellinor Marita Jåma.

– Jeg ber om at Reindriftsstyret ikke fatter vedtak om reintallsreduksjon for siidaene nå. Med slike vedtak risikerer reindriftsstyret å bryte statens fastsatte konsultasjonsprosedyrer og folkerettslige forpliktelser om konsultasjoner. Det vil i tilfellet være svært alvorlig, sier rådsmedlem i sametingsrådet Ellinor Jåma.