100 klager på reintallsreduksjon

Reindriftsstyret har fått inn nesten 100 klager på vedtakene om å redusere reintallet.

Inge Ryan

Til tross for at reindriftsstyret har fått inn svært mange klager på vedtakene om å redusere antall rein i Finnmark, så lover leder for styret, Inge Ryan, at de fleste sakene skal være behandlet innen utgangen av 2013. (Bildet er tatt ved en tidligere anledning.)

Foto: Piera Balto / NRK

Leder for Reindriftsstyret, Inge Ryan, forteller at dem er godt forberedt på å behandle klagene styret har fått på forholdsmessig reintallsreduksjon.

– Det er en tøff jobb å være medlem av reindrifsstyret, og vi har ofte mange saker. Vi skal nok behandle dem med klokskap, sier Ryan.

Han sier videre at reindriftsstyret skal klare å gjøre vedtak i alle sakene.

Noen av klagene er allerede behandlet, ifølge Ryan, og reindriftsstyret har ambisjoner om å behandle så mange som mulig før jul.

– Vi har behandlet fem-seks saker fra samme område, så dette blir siste gang vi blir å behandle akkurat de sakene, forteller han.

Reindriftsstyret gikk tidligere i år inn for at reintallet skal reduseres med fem prosent i år, og igjen reduseres ytterligere til neste år.

Landbruks- og matdepartementet krevde i januar i år om en kraftig reduksjon i antall rein på Finnmarksvidda. I noen områder vil departementet ha en reduksjon på 62 prosent. Det var et samlet storting som stod bak avgjørelsen om at regjeringen måtte sette i gang tvangstiltak for å få ned reintallet til et bærekraftig nivå.