Gullbråk i reinledelsen

Et nærmere forhold til mineralselskapene skaper splid blant toppene i reindrifta.

NRL-styret

Deler av styret i Norske Reindriftssamers Landsforbund. Fra venstre Mariann Wollmann Magga, Nils Henrik Sara, Per Mathis Oskal, Ole Mathis Eira og Anders Nils N. Utsi.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK
Ole Mathis Eira

Ole Mathis Eira.

Foto: Hans Børge Hartvigsen, NRK

– Jeg er ikke enig med lederen vår, sier styremedlem i Norske Reindriftssamers Landsforbund, Ole Mathis J. Eira.

Han liker ikke utspillene om at reindriftsnæringen skal inngå samarbeid med mineralselskapene.

– Vi kan ikke være med på å tilrettelegge for selskapene slik at de kommer seg inn i våre områder, sier Eira.

– Tar knekken på oss

Lederen i Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL), Nils Henrik Sara åpner for dialog og forhandlinger med mineralselskapene.

– Vi kan ikke stoppe all gruvevirksomheten i framtida, sa Sara til NRK Sámi Radio i går.

Ole Mathis J. Eira som var en av hovedpersonene i suksesserien "Reinlykke" på NRK1, sier næringen må kjempe for å sikre arealene de har i dag.

– Hvis vi innleder tettere samarbeid med noen som kan ta knekken på oss, er vi på fullstendig feil spor.

– Eierskap ikke så enkelt

Tidligere leder i NRL, John Henrik Eira har tatt til ordet for reindriften må gå inn på eiersiden for å få mest mulig reell innflytelse og påvirkning på mineralselskapene.

"Fra reindriftens side må dette være en betingelse for i det hele tatt å få lov til å starte drift på forekomsten.", skriver Eira i en kronikk.

NRL-styremedlem Ole Mathis J. Eira tror ikke det er så enkelt som John Henrik Eira vil ha det til.

– Å gå inn på eiersiden og tro at nå kan reindrifta styre og påvirke det meste, er ikke så lett. På langsikt kan dette føre til at vi blir presset helt ut av våre tradisjonelle områder, sier han.

Vil ha dialog

Nestlederen i NRL, Per Mathis Oskal er enig med Nils Henrik Sara.

Per Mathis Oskal

Per Mathis Oskal.

Foto: NRK

– I dag er situasjonen slik at vi ikke har noen muligheter til å gå imot mineralleting. Derfor må reinbeitedistriktene påvirke letevirksomheten mest mulig. En mulighet er å få økonomisk kompensasjon for ulempene dette medfører, sier han.

Per Mathis Oskal understreker at holdningen til gruvedrift er helt klar.

– Når det gjelder gruvedrift i reindriftsområder, så er næringen helt i mot dette, sier han.

Et annet styremedlem i NRL, Anders Nils N. Utsi, er helt på linje med sitt lokallag i Karasjok.

Aslak J. Eira

Aslak J. Eira.

Foto: NRK

– Vi må gå imot så lenge vi har mulighet, sier han.

Ville bli med i Store Norske-styret

En annen tidligere leder i NRL, Aslak J. Eira gikk inn for at organisasjonen ble med i styret i Store Norske Gull AS. Selskapet kom med et konkret tilbud om dette.

Da styret i NRL sa nei til tilbudet, kommenterte Aslak J. Eira slik:

– Dumt gjort. Reindrifta kunne fått gode muligheter til å påvirke virksomheten på et tidlig tidspunkt hvis man var i styret.

Oanehaččat

  • Dáhttu girku čorget dili

    Finnmárkku Bargiidbellodaga stuorradiggeáirras, Helga Pedersen, dadjá ahte son vuordá ahte girku dál čorge dili, vai Guovdageainnu searvegotti miellahtuin nai leat seamma vejolašvuođat go mat eará searvegottiin leat.

    Son lohka dehálažžan doarjut sámi lespaid ja homofiillaid, danin go sii leat olbmot ja resurssaid mat dáarbbašuvvojit servodagas.

  • Duhtavaš Sami Pride doaluin

    Davvet Bruun Solbakk dadjá leat lihkolažžan maŋŋil go jođihii Sápmi Pride doaluid Guovdageainnus. Badjel 150:is serve doaluide Guovdageainnus.

    –Juo, dát de ledje duođaid hearvás doalut, ja mun in lean duostan einnostit ja vuordán ahte ná oallugat galge searvat doaluide, earenoamážiid go dálki ii lean dat buot buoremus, dadjá Dávvet Bruun-Solbakk. Son dadjá lea rámis go sámi servodat min ná bures sin vuostáiválde Guovdageainnus.

Laster Twitter-innhold