Reindriftsleder: – Bra at ulovlige våpen inndras

Nestlederen i Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) berømmer politiet for å ha inndratt uregistrerte håndvåpen fra to personer. Begge har tilknytning til reindrifta.

Per John Anti

NRL-nestleder Per John Anti minner om at uregistrerte våpen ikke er tillatt. – Bra at politiet setter makt bak kravene, mener han.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Det er veldig bra at politiet reagerer på slike ulovlige våpen. For få år siden ble det jo gitt våpenamnesti og en mulighet for å levere inn slike våpen. Da lurer jeg på hvorfor disse menneskene ikke har benyttet seg av anledningen, sier Anti.

Det er gjort beslag av flere uregistrerte håndvåpen i Indre Finnmark, der personene ikke hadde godkjenning til inneha slike våpen.

Reinpolitiet sier at personene har tilknytning til reindrifta.

Sparsom med opplysninger

Etter tips fra publikum gikk Reinpolitiet til ransaking av flere bopeler tilhørende to personer.

– Det er tatt beslag i enhåndsvåpen, som er registreringspliktige og disse var ikke registrert hos de personene vi fant det hos, sier reinpolitisjef Inger Anita Øvregård til NRK.

Reinpolitisjefen er ellers sparsom med opplysninger om hvor personene kommer fra og hvilke type våpen det er snakk om.

Reindrifta har hatt noen saker der det er blitt brukt våpen, men reinpolitisjefen understreker at det ikke er noe som tyder på at ulovlige våpen er mer vanlig i denne næringen enn ellers i samfunnet.

Politioverbetjent Inger Anita Øvregård

Reinpolitisjef Inger Anita Øvregård vil ennå ikke komme med så mye opplysninger om saken.

Foto: Liv Inger Somby / NRK

Reindriftslederen sier dette:

– Jeg har personlig ikke fått erfare at våpen blir brukt i en reindriftskonflikt, men jeg har hørt om tilfeller der folk er blitt truet med våpen, forklarer Anti.

Hvilket råd har du til politiet nå?

– Det er bare å fortsette med arbeidet å få vekk ulovlige våpen. Det er veldig bra at de beslaglegger slikt, sier Anti.

Politiet har ennå ikke avhørt de to som har fått sine uregistrerte våpen beslaglagt, men de vil snart gjøre det.