Reindriftshytter må rives

Sju gjeterhytter som reindriftssamer fra svensk side har bygget ved Altevatn i Bardu, må rives. Det sier Fylkesmannen, som har avslått anken fra reindriftssamene på rivingsvedtaket fra Bardu kommune.

Men det er ikke så enkelt som å kreve at hyttene rives. Siden vedtaket ble fattet allerede i 2011, har det nå gått så lang tid at Bardus politikere er nødt til å fatte et nytt vedtak om riving dersom det skal være gyldig, sier leder for plan og utvikling i Bardu kommune, Per Åke Heimdal.