Reindriftsutøver kjempet for gjeterhytte i 11 år

Bygde hytte i reinbeiteområde - saksbehandling av søknaden i etterkant ble en tidkrevende prosess.

Rein på Finnmarksvidda
Foto: EWA-MARI HEDMAN / NRK SAPMI

I 2003 søkte en reineier fra Kautokeino om tillatelse til å oppføre fire gjeterhytter i sitt reinbeiteområde. Denne søknaden ble sendt til reindriftsforvaltningen i Alta.

Hele to år senere fikk nordlendingen svar; avslag på søknaden. Da hadde han allerede oppført en gjeterhytte, våren 2004. Da begynte ballen å rulle ..

Tidkrevende

Statskog krevde hytta fjernet i 2005. Det skjedde aldri, og Statskog valgte dermed å ta saken til Indre Finnmark Tingrett med krav om fjerning av hytta, i 2010.

Partene kom seg imidlertid aldri til rettssalen. Saken ble stanset da det ble kjent at et av distriktene var positivt innstilt til at hytta kunne bli stående.

Dermed sendte reineieren en ny søknad om godkjenning. Også denne ble avslått, i 2013.

Da valgte han selv å stevne Reindriftforvaltningen for retten.

Nye opplysninger

I retten kom det frem at en reindriftsutøver har krav på å få sette opp nødvendige gjeterhytter.

Dermed kunne man ikke nekte en godjenning av den allerede oppsatte hytta, og retten kom frem til at reindriftsmyndighetene ulovlig har begrenset retten til nødvendige hytter.

Dermed virket det som at saken var oppe og avgjort. Det var den ikke.

Indre Finnmark Tingrett

Hytta må rives

Partene ble enige om at reineieren hadde behov for gjeterhytte i det aktuelle beiteområdet. Retten var derimot ikke enige i at reindriftutøveren selv skal få godkjent en hvilken som helst plassering av en slik gjeterhytte.

Dermed så retten seg enige i avslaget som kom fra reindriftsjefen allerede i 2005.


Der ble det lagt vekt på at er behov for å samordne hyttebyggingen i det aktuelle området, og at reineieren derfor ikke skulle ha bygget hytta uten tilstrekkelig tillatelse.

Uenigheter

Reindriftsagronomen har stilt spørsmål ved hvorvidt det er nødvendig med enda en gjeterhytte i området.

Det spørsmålet var ikke retten enige i, ettersom været i det aktuelle området er kraftig, og reindriftsutøveren tilbringer opp til syv måneder ute.

Saken, som tok 11 år, endte med at Staten ble frifunnet. Reindriftsutøveren dømmes til å betale saksomkostninger på en sum tilsvarende 64100 kroner.

Det har ikke lykkes NRK Sápmi å komme i kontakt med reindriftsutøveren.