Her er den største mannsbastionen

Reindrifts-Norge styres av menn. Bare elleve av 80 distriktsledere er kvinner. Inga Biret Márjá Triumf vil ha endring på dette.

Skilling av tamrein

MANNSDOMINERT: Hittil er det få kvinner som har fått mulighet til å være med på den lokale forvaltningen av reindriftsnæringen.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

– Det er trist å høre at det er så få kvinner i styrene, sier reineieren fra Kautokeino.

Triumf (29) tar til orde for bedre kjønnsbalanse i reindriftens styrende organer enn hva tilfellet er i dag.

En oversikt som NRK har utarbeidet, viser at reinbeitedistriktene i Norge er blant de største mannsbastionene uansett næring.

I Norge er kun elleve kvinner (13,8 prosent) oppført som distriktsledere. Hele 69 er menn (86,2 prosent). I Trøndelag og Hedmark er bare menn ledere.

– For reindrifta ville det vært bra om også kvinnenes synspunkter kom tydeligere fram. I dag er det stort sett mennenes meninger som preger, sier 29-åringen til NRK.

Inga Biret Márjá Triumf

VIL HA MED FLERE KVINNER: Inga Biret Márjá Triumf er eldst av fem søstre. Hun syns det er naturlig at både kvinner og menn har noe å si i styringen av næringen.

Foto: Mattis S. Wilhelmsen / NRK

– Ikke behov for kjønnskvotering

Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) er ledet av en kvinne. Ellinor Marita Jåma (39) ble valgt i 2014. Hun åpner ikke opp for kjønnskvotering.

Flere lokallag har gitt tilbakemeldinger om at man ikke løser likestilling ved å innføre kjønnskvoteringskrav, sier hun.

– Likestilling er viktig, men samtidig mener vi at det er distriktene selv som må ta det ansvaret, og ikke at NRL eller staten skal komme med trusler mot distriktene.

Ellinor Marita Jåma foran lávvu

LIKESTILLING: NRL-leder Ellinor Marita Jåma har fått tilbakemeldinger fra lokallagene.

Foto: Piera Balto / NRK

Forstår ikke

Distriktsstyret står for den daglige forvaltningen av reinbeitedistriktet. Det skal blant annet gi uttalelser om arealsaker og bestyre felles anlegg og midler.

Inga Biret Márjá Triumf forstår ikke hvorfor flere jenter ikke har plass i distriktsstyrene.

– Vi er jo også mennesker. Vi har også meninger og kan ha veldig sterke meninger. Det er viktig at det ikke bare er mennenes meninger som kommer frem, understreker hun.

Årsmøte i Norske Reindriftssamers Landsforbund

FLEST MENN: På landsmøtene til Norske Reindriftssamers Landforbund dominerer mennene.

Foto: Piera Balto / NRK

Har selv et ansvar

NRL-lederen sier at organisasjonen har fokus på likestilling.

– Vi skal nå rullere organisasjonens likestillingsstrategi og da vil det være kjempeviktig å se på hvordan kjønnsbalansen i distriktsstyrene er, forklarer Ellinor Marita Jåma.

Inga Biret Márjá Triumf mener at kvinnene selv også har et ansvar her.

– Kvinner må selv vise interesse og ønske. Jeg tror at hvis man vil noe sterkt nok og har de kunnskapene som kreves, så vil man kunne oppnå at det virkelig skjer. Det gjelder både kvinner og menn, sier hun.

Kautokeinokvinnen er fast bestemt på at hun skal livnære seg som reindriftsutøver.

– Jeg lar meg ikke skremme. Jeg ser blant annet hvordan det skrives om kvinner i reindriftsnæringen i sosiale medier. Så vi har vi ikke nådd så langt og jeg vet at det er noen i næringen som ikke respekterer kvinner, bare fordi vi er kvinner, sier Triumf.

Her er lederne i reindrifts-Norge

Oversikten er utarbeidet etter lister som fylkesmennene i Troms og Finnmark, Nordland og Trøndelag har på sine nettsider.

Ledere i reinbeitedistriktene

Reinbeitedistrikt

Leder

FINNMARK

1,2 og 3 Nuorta Matta Varjjat/Østre Sør-Varanger

Jan Egil Trasti

4/5 B Cizášnjárga-Sállan/Spurveneset/Skogerøya

Atle Magga

5A/5C Beahceveai/Pasvik

Egil Kalliainen

6/5D Varjjatnjarga/Varangerhalvöya

Ásllat Niillas Smuk

7 Rákkonjárga

Frode Utsi

9 Čorgaš/Oarje Deatnu

Nils Arvid Guttorm

13 Siskit Čorgaš ja Lágesduottar

Kjell Asle Anti

14 Spiertanjárga/Børselvfjellet

Thor Henrik Sara

14 A Spiertagáisa

Per John A. Anti

Reinbeitedistrikt 16

Marit Kirsten A. Gaup

Reinbeitedistrikt 17

Petter N. Sara

19 Sállán/Sørøya

Mikkel Per J. Gaup

20 Fálá/Kvaløy

Aslak Ante M.J. Sara

21 Gearretnjárga

Maret Risten A. Sara

22 Fiettar

Per Johnny Skum

23 Seainnus/Návggastat, gruppe A Válgenjárga

Nils M. Gaup

23 Seainnus/Návggastat, gruppe B Girenjárga

John Anders Hætta

23 Seainnus/Návggastat, gruppe C Jalgon

Iver A. Sara

23 Seainnus/Návggastat, gruppe D Ealenjárga

Jørgen J. Buljo

24A Oarje-Sievju/Seiland Vest

Nils Henrik P. Sara

24B Nuorta-Sievju/Seiland Øst

Per Mikkelsen Bals

26 Lákkonjárga

Hans Ole N. Eira

27 Joahkonjárga

John Anders Oskal

28 Cuokcavuotna/Bergsfjord

Berit Inger J. Hætta

29 Seakkesnjárga ja Silda/Frakfjord m/Silda

Aslak Mathis Turi

32 Silvetnjárga

Anders Nils A. Gaup

33 Spalca

Anders Isak A. Skum

34 Ábborašša

Mikkel Mathis Hætta

35 Fávrrosorda

Mikkel Isak J. Eira

36 Cohkolat ja Biertavárri

Johan Aslak Logje

37 Skárfvággi

Ole Anders Utsi

39 Árdni/Gávvir/Arnøy/Kågen

Inger Marie Gaup Eira

40 Orda

Anders Nils J. Gaup

41 Beaskádas

Johan P. Eira

42 Beahcegealli

John Anders J. Utsi

19/32 Láhku/Vuosvággi Lakselvdal/Lyngsdal

Henrik H. Gaup

33 T Ittunjárga/Rendalen

Berit Kristine Utsi

11 T Ráidná/Renøy

Johan Daniel Turi

30 A Oarjjabealli/Vestre Sone

Johan Aslak Logje

30 B Guovdojohtolat/Midre Sone

Johan Anders Kemi

30 C Nuorttabealli/Østre sone

Aslak J. Eira

TROMS

Gielas

Ole Johan Eira

Roabat/Grovfjord

Britta Olsen

Bassevuovdi/Helligskogen

Karen Inger Marit Baal

Stállonjárga/Hjertind/Uhcanjárga/Fagerfjell

Ante Johan Oskal

Iinásuolu/Kanstadfjord/Vestre Hinnøy

Lars Roger Hansen

Kongsvikdalen

Odd Vemund Henriksen

Sállir/Kvaløy nord

Per Lars Kitti

Sállir/Kvaløy sør

Reiulf Aleksandersen

Meavki/Stuoranjárga/Mauken/Tromsdalen

Karen Anette Anti

Nuorta Sážža/Nord-Senja/Deavddis/Dividalen

Per Mathis Skum

Ruobbá/Rebbenesøy

Johnny Mathis M. Sara

Ráneš/Rinvassøy

Liane Päivö

Oarjjit Sážžá/Sør-Senja

Anne Berit Påve Kristiansen

Dielddasuolu/Tjeldøy

Anders S. Huvva

Várdná/Vannøy

Thor Vidar Kitti

NORDLAND

Balvatn

Kristine Maria Blind Helland

Byrkije

Tor Enok Larsen

Duokta

Mats Pavall

Frostisen

Lars Mikkel Sara

Hestmannen/Strandtindene

Kjell Gaup

Ildgruben

Stig Lifjell

Jillen-Njaarke

Torstein Appfjell

Røssåga/Toven

Helge Anti

Saltfjellet

Per Ole Oskal

Skjomen

Per Niia

Stájjgo-Hábmir

Per Isak Labba

Voengelh-Njaarke

Knut-Tore Kappfjell

TRØNDELAG/HEDMARK

Tsåehkere sijte /Østre Namdal reinbeitedistrikt

Anta Jåma

Åarjel Njaarke sijte / Vestre Namdal

Lars Toven

Fovsen Njaarke sijte / Fosen Nord gruppen

Terje Haugen

Fovsen Njaarke sijte / Fosen Sør gruppen

Leif Arne Jåma

Låarte sijte /Luru

Kjell Jøran Jåma

Skæhkere sijte / Skjækerfjell

Hans-Erik Sandvik

Gasken Laante sijte / Feren

Nils Danielsen

Saanti sijte /Essand

Lars Aage Brandsfjell

Gåebrien sijte / Riast/Hylling

Inge Even Danielsen

Fæmund Sijte /Femund

Inge-Even Danielsen

Svahken sijte / Elgå

Jan Axel Danielsen

Trollheimen sijte / Trollheimen

Gustav Kant