Hopp til innhold

Krever stans i veibygging

Konflikten mellom reindrifta og kommunen tilspisser seg i Kautokeino. Striden dreier seg om byggingen av en vei til et steinbrudd.

– De har ikke lov til å være der på denne tiden av året, sier reineier Mathis A. Oskal til Finnmark Dagblad. Han er er leder av midtre sonestyre (vinterbeiteområde i Kautokeino).

Nå vil han fremme saken for retten for å få stans i byggingen av veien til Náránaš, melder avisen. Náránaš er området hvor det hentes ut steinblokker.

Fått lov av kommunen

Kautokeino kommune har gitt dispenasjon til entreprenøren som bygger veien til å kjøre inn maskiner på østsiden av Kautokeinoelva.

– Det har ikke vært praksis at reindrifta høres, sier enhetsleder i kommunen, Stein Olav Heahttá til FD.

Noe av bakgrunnen for at det nå arbeides på østsiden av elva, er byggingen av brua. Dette må forseres før vårflommen kommer.

LES OGSÅ: Million-bommert på vidda

LES OGSÅ: Lån redder million-bommert

Skaper problemer

Mathis A. Oskal reagerer på at kommunen ikke har spurt reindrifta. Han viser til en avtale om at entreprenører bare skal kunne arbeide i området mellom 15. mai og 1. november.

– Aktiviteten skaper problemer, sier han.

Reinen mister beiteområder, flyttingen forstyrres og fare for sammenblandinger er momenter Oskal viser til.

LES OGSÅ: Får ikke solgt Náranas-steinen

Korte nyheter

 • Iskkus: Ruoŧabeale sámiin buorre dearvvašvuohta

  Badjel 70 proseantta ruoŧabeale sámiin oaivvildit ahte sis lea buorre dahje hui buorre dearvvašvuohta.

  Dan čájeha Ruoŧa vuosttaš našuvnnalaš álbmotdearvvašvuođa iskkus mii almmuhuvvui maŋŋebárgga, dieđiha SVT Sápmi.

  – Jus buohtastahttá eará álgoálbmogiin, de vedjet sámit ollu buoret, dadjá psykologa ja dutki Jon Petter Stoor.

  Iskkus čájeha ahte eanaš sámit vedjet buorebut sihke fysalaččat ja psyhkalaččat, vaikko sullii 20 proseantta sis leat vásihan vealaheami maŋimuš golbma mánu.

  Iskkus čájeha maid ahte:
  * Sámit leat veahá buoiddibut go earát
  * Sámiin lea eanet varra gorudiin go earáin
  * Measta duppalgeardde eanet sámiin lea ástmá go buohtastahttá eará álbmogiin
  * Sámiin leat eambbo allergiijat go earáin

  – Go lea sáhka fysalaš dearvvašvuođas, de manná veahá heajubut guvlui. Psyhkalaš dearvvašvuođas manná fas buori guvlui, dadjá Stoor.

 • Cuiggoda Kanáda olmmošvuoigatvuođaid dili

  Amnesty International cuiggoda Kanáda álgoálbmotvuoigatvuođaid dieđuid, go almmustahttá iežas ođđaseamos jahkásaš analysa olmmošvuoigatvuođaid dilis miehtá máilmmi.

  Raporttas, mii almmuhuvvui vuossárgga, vuorjašuvvá Nobel-ráfibálkkašumi vuoiti organisašuvdna dainna go álgoálbmogat Kanádas ain gillájit bággolonisteami, resursaávkkástallama vaikko eai leat mieđihan dasa, eahpedásseárvvu, vuogádatlaš vealaheami ja duolbmama stáhta eales.

  Dan čállá CBC News.

  Amnesty vuorjašuvvá earret eará, ja erenomážit das go Kanáda dahká Wet’suwet’en- miellahtuid vearredahkkiin, go eai dohkket Coastal Gaslink-bohcci, 14,5 miljárdda dollára árvosaš prošeakta mii sirdá luonddugássa Brihttalaš Columbia davvenuorta beale eksportarusttegii mii lea rittus, čállá CBC.

  CBC News ii leat fidnen kommentáraid Crown-Indigenous Relations ja Northern Affairs Canada ovddasvástideddjiiguin.

 • Bevilger penger til blant annet et nytt samisk dataspill

  Sametingsrådet har bevilget penger til disse tre språkutviklingstiltakene:

  * 300.000 kroner til oversettelse av Det gamle testamentet til lulesamisk

  * 300.000 kroner til oversettelse av dataspill til nordsamisk

  * 102.700 kroner til studiereise for studenter ved UiT Norges arktiske universitet.

  Det skriver Sametinget i en pressemelding.

  – De samiske språkene er ikke så synlige i samfunnet på digitale arenaer hvor barn og unge er. Det er viktig for språkenes fremtidige status at programmer, spill og applikasjoner er tilgjengelige på samiske språk. Derfor ønsker sametingsrådet å støtte slike prosjekter, sier medlem i sametingsrådet Mikkel Eskil Mikkelsen.