Hopp til innhold

Reindriftssame: - Verdenseliten gir oss psykiske problemer

Verdens langrennselite er noe som fører til psykiske problemer for reindriftssamer, mener veteran fra Trøndelag.

Bjørn Dæhlie på Lillehammer med Silvio Fauner
Foto: Greve, Jan / Scanpix

- Den psykiske helsen blant reindriftsutøverne er noe som ikke har vært snakket om. Nå setter vi i gang et arbeid som gjør at folk tør å snakke om sine problemer, sier Nils Henrik Sara.

Nils Henrik Sara

Nils Henrik Sara, leder i NRL.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Sara er leder i Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL). I dag startet landsmøtet i Namsskogan i Nord-Trøndelag. Den første dagen er satt av til et seminar om psykisk helse.

GULDAL: Nils Henrik Sara psykálaš dili birra

HØR: Nils Henrik Sara om psykisk helse

- Skiløpere forstyrrer reinen

Forbundet hadde invitert flere reineiere og fagfolk innen psykologi og psykisk helsevern til å fortelle om ulike forhold som påvirker hverdagen.

Nils Kristoffer Danielsen har drevet med reindrift i 64 år i Trøndelag. Han beskrev en hverdag med inngrep som fører til problemer for drifta. Dette gjør noe med folks psykiske tilstand, fortalte han.

Danielsen viste til mange eksempler som for ham og familien skaper frustrasjon og oppgitthet. De siste årene har også langrenn på snøbreene i Kirkebyfjellet i Meråker skapt trøbbel.

Nils Danielsen

Nils Danielsen fra Trøndelag.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

- Hele verdenseliten kommer nå til området. Disse kommer til snøbreene om sommeren som vi er avhengige av. Reinen trenger disse områdene for avkjøling om sommeren, men dyrene kan ikke lenger være der når det kommer skiløpere susende. Det blir stadig forstyrrelser. Man kan si at også disse skaper psykiske problemer for oss, sa Danielsen.

- Vi må mobilisere oss

Reindriftsveteranen beskrev også andre trusler som gjør hverdagen tung.

- Det er viktig å mobilisere oss mot byggingen av vindmøller. Derfor er det viktig å stå sammen. Videre er det økende hyttebygging som skaper problemer for blant annet trekkveiene. De som har hytter skal også jakte i områdene. Dette skaper problemer for oss med hunder som løper over alt i en tid der reinen skal ha ro. I tillegg kommer neddemninger av beiteland som fører til kraftledninger på kryss og tvers, fortalte Danielsen i sin innledning.

Hvis denne utviklingen fortsetter, forsvinner reinen, mener Danielsen.

- Blir det ikke noe rein igjen så frykter jeg at den samiske kulturen vil få problemer med å bestå, sa han.

- Gjør vondt å finne drepte dyr

Laura Jåma Renfjell driver sin reindrift i Helgeland. Hun fortalte om frustrasjonen i forhold til rovdyrene. I området er det hovedsaklig jerv, gaup og ørn.

- Tapene har steget. I 2006 var kalvetapet på 60 prosent. Med rovdyr i beiteområdene blir det mer arbeid og ekstra belastende. Myndighetene tror heller ikke på oss når vi forteller om tapene. Jeg synes myndighetene viser en arrogant holdning også når det er snakk om erstatninger.

Hun fortalte også om den psykiske belastningen ved å finne drepte rein.

- Alle dyrene har man et forhold til. Derfor er det tøft å finne dem halvspist og med mageinnholdet spredt utover. Det er forferdelig å se simla verne om kalven mens ørna går til gjentatte angrep; helt til kalven er drept.

- Må snakkes ihjel

Ellinor Jåma er reindriftsutøver og master i sosial- og samfunnspsykologi. Hun er fra Østre Namdal.

Ellinor Jåma

Ellinor Jåma.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

- Når vi hører om slike beretninger er det ikke motiverende å starte med reindrift. I tillegg kommer alt det man hører og ser om reindrifta. Det forskes mye, men det er gjort lite i forhold til hvordan dette påvirker reindriftsutøverne.

Hun mener det er på tide at temaet psykisk helse kommer på dagsorden.

- Psykiske plager er fortsatt noe som ties ihjel. Jeg har før dette seminaret fått spørsmål om "hva er det nå NRL holder på med". Derfor er jeg glad for at dette er et tema. Psykiske helse er ikke noe som må ties ihjel, men snakkes ihjel. For mange er det vanskelig å forstå det presset blant annet ungdommen utsettes for, sa Jåma i sin innledning.

- Kul dere ned

Snefrid Møllersen

Snefrid Møllersen.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Dr. psychol. Snefrid Møllersen sa på seminaret at mange fagfolk vet svært lite om den psykiske helsetilstanden blant reindriftsutøvere.

- Mengden av stressfaktorer som skaper problemer for reineiere, er stor. Derfor kan den samlende belastningen bli stor.

Hun kom med et lite tips om hvordan man kan dempe presset fra ytre påvirkning.

- Når man går over smertegrensen for stressnivået, begynner det å gjøre vondt. Når man nærmer seg smertegrensen og har lyst til å berge seg, så må man finne seg rom hvor man kan kule ned og slappe av. For noen kan det være nok å legge inn en halv time hver dag hvor man får ned spenningsnivået. Gjør man ikke det, kan man gå i taket, sa Møllersen.

Korte nyheter

 • PST goziha Arctic Frontiers konferánssa

  Dán vahkku lágiduvvo «Arctic Frontiers» konferánsa Romssas.

  Arctic Frontiers lea deaivvadan- ja čoahkkinarena sihke politihkáriidda, dutkiide ja ealáhusjođiheaddjiide davviguovlluin.

  Dábálaččat leat Ruoššabeal olbmot maid bovdejuvvon, muhto maŋŋá go soahti álggahuvvui Ukrainas, de eai leat sii beassan searvat.

  Dán jagi muitala Arctic Frontiers direktevrra Anu Fredrikson ahte dilálašvuohta lea duođalaš.

  – Eahpitkeahttá mii leat duođalaš dilálašvuođas. Árktalaš ovttasbargu nu go mii dan dovdat lea orustuvvon gaskabohtosaččat. Mis measta ii leat oba ge Ruoššabeale ovddasteaddjit.

  Politiija sihkarvuođabálvalus, PST, leat ráhkkanan konferánsii, ja sii gozihit dan.

  PST jođiheaddji Romssaguovllus, Gunnar Fugelsø muitala NRK:ii ahte sii čuvvot konferánssa.

  – Dat dutkan mii ovdanbukto konferánssas doallá alla dási, ja soaitá leat miellagiddevaš stáhtaide maiguin mis ii leat oktavuohta mii guoská sihkarvuođapolitihkkii.

  Les saken på norsk her:

 • Fare for elg på veien i deler av Finnmark

  Tana kommune melder på sin nettside at det har kommet en del snø den siste tiden. Det fører til at elgen trekker til veiene.

  Kommunen oppfordrer derfor folk til å kjøre forsiktig for tiden.

  På Facebook-siden, Vei og føreforhold i Øst-Finnmark, opplyser viltnemnda at ved flytting av elgfareskilt, så ble det observert fire elg mens de flyttet på skiltene.

  I meldingen på Tana kommunes nettside opplyser de at ved elgpåkjørsel skal man ringe politiet på 02800.

  Det er politiet som kontakter ettersøkslaget, som gjennomfører søk og eventuell avliving av vilt som er blitt påkjørt i trafikken.

  Tana kommune ber veifarende om å merke stedet påkjørselen har skjedd før man kjører videre. Ettersøkspersonell vil eventuelt ta kontakt for nærmere opplysninger om det er behov for det.

  Dersom elgen eller annet vilt blir liggende på veien eller bil blir stående på stedet, så skal man sikre ulykkesstedet med varseltrekant og nødblink. De som ferdes på veien bør også ha på seg refleksvest.

  Det er en del elg som trekker ned til veiene i deler av Finnmark for tiden. I Nesseby kommune ble flere elg observert langs veien da viltnemnda flyttet elgfareskiltene på mandag.
  Foto: Stig Johnsen