Hopp til innhold

Reindriftssame: - Verdenseliten gir oss psykiske problemer

Verdens langrennselite er noe som fører til psykiske problemer for reindriftssamer, mener veteran fra Trøndelag.

Bjørn Dæhlie på Lillehammer med Silvio Fauner
Foto: Greve, Jan / Scanpix

- Den psykiske helsen blant reindriftsutøverne er noe som ikke har vært snakket om. Nå setter vi i gang et arbeid som gjør at folk tør å snakke om sine problemer, sier Nils Henrik Sara.

Nils Henrik Sara

Nils Henrik Sara, leder i NRL.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Sara er leder i Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL). I dag startet landsmøtet i Namsskogan i Nord-Trøndelag. Den første dagen er satt av til et seminar om psykisk helse.

GULDAL: Nils Henrik Sara psykálaš dili birra

HØR: Nils Henrik Sara om psykisk helse

- Skiløpere forstyrrer reinen

Forbundet hadde invitert flere reineiere og fagfolk innen psykologi og psykisk helsevern til å fortelle om ulike forhold som påvirker hverdagen.

Nils Kristoffer Danielsen har drevet med reindrift i 64 år i Trøndelag. Han beskrev en hverdag med inngrep som fører til problemer for drifta. Dette gjør noe med folks psykiske tilstand, fortalte han.

Danielsen viste til mange eksempler som for ham og familien skaper frustrasjon og oppgitthet. De siste årene har også langrenn på snøbreene i Kirkebyfjellet i Meråker skapt trøbbel.

Nils Danielsen

Nils Danielsen fra Trøndelag.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

- Hele verdenseliten kommer nå til området. Disse kommer til snøbreene om sommeren som vi er avhengige av. Reinen trenger disse områdene for avkjøling om sommeren, men dyrene kan ikke lenger være der når det kommer skiløpere susende. Det blir stadig forstyrrelser. Man kan si at også disse skaper psykiske problemer for oss, sa Danielsen.

- Vi må mobilisere oss

Reindriftsveteranen beskrev også andre trusler som gjør hverdagen tung.

- Det er viktig å mobilisere oss mot byggingen av vindmøller. Derfor er det viktig å stå sammen. Videre er det økende hyttebygging som skaper problemer for blant annet trekkveiene. De som har hytter skal også jakte i områdene. Dette skaper problemer for oss med hunder som løper over alt i en tid der reinen skal ha ro. I tillegg kommer neddemninger av beiteland som fører til kraftledninger på kryss og tvers, fortalte Danielsen i sin innledning.

Hvis denne utviklingen fortsetter, forsvinner reinen, mener Danielsen.

- Blir det ikke noe rein igjen så frykter jeg at den samiske kulturen vil få problemer med å bestå, sa han.

- Gjør vondt å finne drepte dyr

Laura Jåma Renfjell driver sin reindrift i Helgeland. Hun fortalte om frustrasjonen i forhold til rovdyrene. I området er det hovedsaklig jerv, gaup og ørn.

- Tapene har steget. I 2006 var kalvetapet på 60 prosent. Med rovdyr i beiteområdene blir det mer arbeid og ekstra belastende. Myndighetene tror heller ikke på oss når vi forteller om tapene. Jeg synes myndighetene viser en arrogant holdning også når det er snakk om erstatninger.

Hun fortalte også om den psykiske belastningen ved å finne drepte rein.

- Alle dyrene har man et forhold til. Derfor er det tøft å finne dem halvspist og med mageinnholdet spredt utover. Det er forferdelig å se simla verne om kalven mens ørna går til gjentatte angrep; helt til kalven er drept.

- Må snakkes ihjel

Ellinor Jåma er reindriftsutøver og master i sosial- og samfunnspsykologi. Hun er fra Østre Namdal.

Ellinor Jåma

Ellinor Jåma.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

- Når vi hører om slike beretninger er det ikke motiverende å starte med reindrift. I tillegg kommer alt det man hører og ser om reindrifta. Det forskes mye, men det er gjort lite i forhold til hvordan dette påvirker reindriftsutøverne.

Hun mener det er på tide at temaet psykisk helse kommer på dagsorden.

- Psykiske plager er fortsatt noe som ties ihjel. Jeg har før dette seminaret fått spørsmål om "hva er det nå NRL holder på med". Derfor er jeg glad for at dette er et tema. Psykiske helse er ikke noe som må ties ihjel, men snakkes ihjel. For mange er det vanskelig å forstå det presset blant annet ungdommen utsettes for, sa Jåma i sin innledning.

- Kul dere ned

Snefrid Møllersen

Snefrid Møllersen.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Dr. psychol. Snefrid Møllersen sa på seminaret at mange fagfolk vet svært lite om den psykiske helsetilstanden blant reindriftsutøvere.

- Mengden av stressfaktorer som skaper problemer for reineiere, er stor. Derfor kan den samlende belastningen bli stor.

Hun kom med et lite tips om hvordan man kan dempe presset fra ytre påvirkning.

- Når man går over smertegrensen for stressnivået, begynner det å gjøre vondt. Når man nærmer seg smertegrensen og har lyst til å berge seg, så må man finne seg rom hvor man kan kule ned og slappe av. For noen kan det være nok å legge inn en halv time hver dag hvor man får ned spenningsnivået. Gjør man ikke det, kan man gå i taket, sa Møllersen.

Korte nyheter

 • Fosen-demonstrasjon i Tromsø

  Lørdag møtte 50-60 mennesker opp til Fosen-demonstrasjon i Tromsø.

  Nestleder i Romssa Sámi Searvi-NSR, Helene Ajuna Olsensier det er viktig å stille opp på demonstrasjon også i nord.

  – Først og fremst er det et menneskerettighetsbrudd som er konstatert i Høyesterett. Det er en tydelig videreføring av den kolonistiske politikken som har blitt videreført i hundrevis av år

  Hun sier at selv om hun selv er fra et sjøsamisk-område i Nord-Norge, så berøres også hun av det samene i Fosen-området står i.

  Olsen trekker frem at det i Sannhets- og forsoningskommisjonen står om da det ble bygget ut vannkraftverk i hennes hjemkommune.

  – Det som har skjedd der er skremmende likt det som skjer nå i Fosen. Derfor er det eneste rette er å fortsette å kjempe.

  Hun sier at eneste vinningen samene har fått ut av kampen om Fosen er fellesskapet Sapmi.

  – At det fortsatt er så sterkt. Det ser man når man samles her og i Oslo på 600 dager og fremdeles kjemper for dem.

  Helene Ajuna Olsen
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Fosen-aksjonistene vil gjøre klar ny aksjon om 100 dager

  – Vi gjør oss klare til ny aksjon om det går 100 dager til, skriver Fosen-aksjonistene i en pressemelding.

  De siste timene før 600-dagen har Fosen-aksjonistene blokkert og slått leir utenfor Statsministerens kontor. Nå har de samlet mange hundre mennesker foran Stortinget og går i demonstrasjonstog tilbake til SMK i en stille markering.

  Demonstrasjonstog for Fosen
  Foto: Biret Inger Mathisdatter Eira / NRK
 • Ii lohppit dáhtona goas ášši galgá leat čovdun

  Stáhtačálli Elisabeth Sæter (Bb) mieđiha ahte sii áinnas livččejit galgan leat guhkkelabbui boahtán, gávdnat čovdosa Fovsen-riidui. Muhto lohká ahte maŋimuš 100 beaivvis leat dehálaš áššit dáhpáhuvvan.

  Fosen-akšunisttat álggahedje miellačájeheami Šloahta olggobealde bearjadaga. Sii ledje čohkkán Stáhtaministara kantuvrra olggobeallai maŋŋel go ledje bivdán Jonas Gahr Støre váldit ovddasvástádusa Fovsen-áššis.

  Oljo- ja energiijadepartemeantta stáhtačálli Elisabeth Sæteris (BB) lea stuora áddejupmi dasa ahte Fovsen-boazosápmelaččain lea lossa dilli.

  – Mun háliidan erenoamážit váldit ovdan ahte mii leat ožžon čoahkkái soabahanbeavddi gaskal Fovsen boazosápmelaččaid ja bieggafápmokonsešonearaid - maid bealátkeahtes soabaheaddji jođiha. Jáhkán ahte dat lea leamašan dehálaš oažžut áššebeliid beavdái, lohká son.

  Sæter lohká maiddái ahte sii leat ovdánan ja proseassa lea bures boahtán johtui, muhto son ii áiggo bidjat dáhtona dasa ahte goas galget leat gávdnan čovdosa.

  – Dat gal lea riikasoabaheaddji Mats Rulanda duohken, lohká son.

  Statssekretær i Olje-og energidepartemenet Elisabeth Sæter
  Foto: Håkon Benjaminsen / NRK